Vyhodnocení fungování a přínosu tematických pracovních skupin

26.05.2020

Jak fungovaly tematické pracovní skupiny v rámci podpory rozvoje metropolitních oblastí a aglomerací, které ve svých integrovaných nástrojích ITI/IPRÚ měly využívat programového rámce OPZ?

Jaké jsou místní odlišnosti a vyhodnocení přínosu jejich činnosti? Jaké důvody vedly řídicí výbory ITI/IPRÚ k nezařazení programového rámce OPZ? Zajímají vás další výsledky z šetření, které proběhlo mezi členy řídicích výborů ITI/IPRÚ, tematických koordinátorů pracovních skupin a členy z řad odborníků a předkladatelů projektových záměrů? Přečtěte si evaluaci Vyhodnocení fungování a přínosu tematických pracovních skupin ITI/IPRÚ navázaných na výzvy OPZ a dozvíte se více.

Evaluace například ukázala...

Byl vyzdvihován především proaktivní přístup koordinátorů, odborné složení a místní zaměření pracovních skupin s důrazem na každodenní praxi. Oceňováno bylo také to, že pracovní skupiny byly vytvořeny tzv. "odspodu", tedy byli v nich zastoupeni lidé z terénu, odborníci a specialisté, kteří se setkávají s problematikou v každodenní praxi. 

Přínos pracovních skupin byl v posilování vazeb místních aktérů, síťování mezi nimi a výměně dobrých praxí, spolupráce aktérů byla hodnocena pozitivně s ohledem na sledování společného cíle - zlepšení služeb v regionu.

Role odborníků byla vnímána jako zásadní v připomínkování projektových žádostí, oceňovaná byla zejména expertíza v oblasti, kterou řešili jednotliví předkladatelé.

Naopak kritizována byla nedostatečná zpětná vazba - pracovní skupiny neposkytovaly zpětnou vazbu v průběhu projektl a po jeho skončení (odborníci neměli přehled o tom, jak podpořené projekty fungují, zda byly úspěšně dokončeny). 

ČTĚTE VÍCE: Vyhodnocení fungování a přínosu tematických pracovních skupin ITI/IPRÚ navázaných na výzvy OPZ 

 

Zdroj: https://www.esfcr.cz/evaluace-opz

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace