38. zasedání Řídicího výboru ITI OA

08.05.2020

Ve dnech 27. 4.–6. 5. 2020 se konalo 38. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace, které proběhlo 5. písemným projednáním. 

Předmětem jednání bylo schválení výjimek v době nouzového stavu v ČR – prodloužení lhůt pro předkladatele PZ, dále návrh na zrušení podmínky „zádržného“ v IROP a žádost o vyhlášení výzev v oblasti vzdělávání. Členové výboru také schválili změny čtyř integrovaných projektů. Posledním bodem programu bylo prodloužení termínu pro přepracování projektového záměru a změna termínu jednání pracovní skupiny ŘV ITI. Květnové jednání ŘV ITI OA, původně plánované na 27. 5. 2020, je zrušeno. Další plánované jednání ŘV ITI OA proběhne prezenčně dne 24. 6. 2020.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace