Řídicí orgán nebude vyhlašovat třetí výzvy

11.05.2020

Informujeme potenciální předkladatele projektových záměrů o dotace v rámci výzev Nemovitosti, Potenciál, Aplikace a Inovace – Inovační projekt o tom, že kvůli proběhlé nepříznivé situaci způsobené pandemií nebude řídicí orgán Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlašovat třetí výzvy zmíněných programů pro území ITI Olomoucké aglomerace.

Uspořené finanční prostředky budou využity na boj s koronavirem. Přehled o aktuálních vyhlášených výzvách pro podnikatele, jež mají napomoci řešit tuto situaci, se dočtete na našich webových stránkách nebo přímo na stránkách Agentury pro podnikání a inovace či na Informačním portálu o dotacích pro podnikatele OP PIK.  

Za případné problémy vzniklé s nevyhlášením třetích výzev se omlouváme.

Má nositel ITI Olomoucké aglomerace vyhlášenou nějakou výzvu?

V rámci výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace mohou podnikatelé aktuálně předkládat projektové záměry do výzvy Služby infrastruktury, jejímž cílem je rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií či výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu. U projektů neobsahující stavební práce budou moci žadatelé získat až 30 mil. Kč, v opačném případě až 270 mil. Kč. Projektové záměry mohou žadatelé předkládat do konce srpna 2020.

Další otevřenou výzvou nositele ITI Olomoucké aglomerace, do které je možné aktuálně podávat projektové záměry, je výzva Technologie. V rámci této výzvy mohou žádat o podporu malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku s dotací až do 10 mil. Kč. Projektové záměry mohou žadatelé předkládat taktéž do srpna 2020.

V případě předběžného zájmu o výzvu neváhejte kontaktovat některého z tematických koordinátorů:

Bc. Ondřej Lakomý
mobil: +420 721 740 460
[email protected]
 
 Ing. Lucie Hartenbergerová
Mobil: +420 731 695 498
[email protected]

 

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace