Zapojte se do programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti Covid-19

07.05.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti Covid-19, která je určena pro podnikatele, jež mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci.

Cílem programu je podpořit zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a produktů proti COVID-19.

Program bude podporovat projekty nových řešení pro boj proti COVID-19, a to formou financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe (příkladem může být respirátor vytisknutelný na 3D tiskárně, nový plicní ventilátor či aplikace usnadňující logistiku atd.). Nejedná se tedy o program podporující samotný výzkum a vývoj, kde jsou aplikovatelné například programy TAČR či podpora ze strany MŠMT.

Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt. Dotace je poskytována formou de minimis, tedy maximální výše podpory je částka v Kč odpovídající 200.000 EUR. Míra podpory je maximálně v rozmezí 50 % až 90 % podle podporované aktivity.

Lhůta pro podávání žádostí o podporu začíná 2. dubna 2020, žádosti o podporu je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu ID: bxtaaw4, výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se programu je emailová adresa [email protected].

 Více informací o programu se dočtete na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu.

Přehled toho nejdůležitějšího z podnikatelské oblasti vztahující se k pandemii se dočtete na následujícím odkazu.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace