DE MINIMIS se navyšuje na jeden mil. EUR

23.04.2020

Z rozhodnutí Evropské komise se navyšuje podpora de minimis na 800 000 EUR pro podnikatelské subjekty v rámci podpory na pomoc proti šíření COVID-19. Tato podpora je slučitelná s dosavadní podporou ve výši 200.000 EUR. Celkem by tedy měla být de minimis až 1 mil. EUR.

Jde o nový typ podpory na rok 2020, tzv. dočasný rámec. Komise toto sdělení uplatňuje od 19. března 2020 s ohledem na hospodářský dopad ohniska nákazy COVID-19, který vyžadoval okamžitou akci. Toto sdělení je odůvodněno současnými výjimečnými okolnostmi a nebude použito po 31. prosinci 2020. Podpora nepřekračuje 800 000 EUR na podnik ve formě přímých grantů, návratných záloh, daňových nebo platebních výhod; všechna použitá čísla musí být hrubá, tj. před jakýmkoli odpočtem daně nebo jiného poplatku. U této podpory není možná kombinace podpor.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/tema/5999738.html

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace