Evropská komise schválila České republice program podpory pro boj s koronavirovou pandemií

17.04.2020

Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice notifikovaný program investiční veřejné podpory Technologie COVID-19 pro malé a střední podniky.

Poskytovatelem uvedené veřejné podpory bude Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a to v rámci Operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Celkový objem veřejné podpory ve formě přímých dotací může dosáhnout až výše 1 miliardy korun.

Účelem opatření je podpořit investice malých a středních podniků na vytvoření výrobních kapacit pro materiál určený na boj s s nemocí COVID-19, zejména medicínských výrobků a léčiv (včetně vakcín) a látek potřebných k jejich výrobě, aktivní farmaceutické látky a suroviny pro ně, zdravotnické přístroje, nemocniční vybavení (včetně ventilátorů, ochranných pomůcek vybavení a diagnostických nástrojů), dezinfekce a surovin nutných pro jejich výrobu, nástrojů pro shromažďování a zpracování dat a také investic do zařízení pro likvidaci nebezpečného biologického odpadu vzniklého v souvislosti s pandemií.

Podporu z programu lze využít u projektů, které nezačaly před 1. únorem 2020. U dříve zahájených projektů pak pouze v případě, kdy by podpora umožnila výrazně zrychlit či rozšířit rámec projektu; v takovém případě jsou způsobilé pouze dodatečné náklady související s urychlením nebo rozšířením rozsahu projektu.  Podpora může být poskytnuta až do výše 50 % způsobilých nákladů. Projekty musí být dokončeny do šesti měsíců od poskytnutí podpory.

Komise posuzovala slučitelnost programu na základě tzv. Dočasného rámce, speciálního předpisu určeného pro řadu kategorií podpor poskytovaných v souvislosti s nemocí COVID-19. V rozhodnutí Komise konstatovala, že podpůrné opatření sice zakládá veřejnou podporu, avšak splňuje podmínky Dočasného rámce, a podporu povolila.

Převzato z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/2766-evropska-komise-schvalila-ceske-republice-program-podpory-pro-boj-s-koronavirovou-pandemii.html

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace