Informace pro žadatele týkající se COVID-19

06.04.2020

Vážení žadatelé,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci (nejen v České republice) Vás chceme informovat o přístupu nositele ITI Olomoucké aglomerace k možným změnám ve Vašich integrovaných projektech, a to především s ohledem na zpoždění jejich přípravy či realizace. Současná preventivní opatření mohou zapříčinit změny ve Vašich projektech, mohou mít dopad na termíny potřebné na přípravu, realizaci a hodnocení projektových žádostí v rámci integrovaného nástroje ITI, jak ze strany nositele ITI, zprostředkujícího subjektu, tak i administrátorů řídicích orgánů jednotlivých operačních programů.

Chceme Vás všechny ubezpečit, že jsme si plně vědomi toho, že současná situace může způsobit případné problémy s realizací Vašich projektů - jsme připraveni je řešit velmi vstřícně.

I když byly z preventivních důvodů zrušeny všechny osobní schůzky, jsou Vám pracovníci ITI Olomoucké aglomerace k dispozici online (na emailu, na mobilním telefonu) a jsou připraveni Vám pomoci (viz kontaktní údaje na webových stránkách https://www.olomoucka-aglomerace.eu/kontakty).

Prosíme o průběžné zasílání informací o dopadech současného stavu na přípravu a realizaci Vašich projektů na příslušného tematického koordinátora.

Doporučujeme také s předstihem kontaktovat administrátora, který má v rámci daného operačního programu Váš projekt na starost.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme mnoho zdaru a hlavně pevné zdraví.

Tým ITI Olomoucké aglomerace

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace