36. zasedání Řídicího výboru ITI OA

19.02.2020

Dne 19. 2. 2020 se uskutečnilo 36. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“).

Po zahájení jednání a přivítaní účastníků se ŘV zabýval vyhodnocením projektového záměru předloženého do výzvy č. 57 (Technologie) nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Následně byl členům ŘV představen Harmonogram výzev ITI OA na rok 2020 a vyhlašované výzvy č. 59 (Terminály) ač. 60 (Telematika OPD) nositele ITI OA.

Dalším bodem programu bylo představení průběžného plnění Komunikačního plánu 2019–2020, jenž vychází z potřeb nositele ITI OA.

Členům ŘV byly také představeny aktuální informace týkající se příprav na nové programovací období EU 2021+.

Na jednání byly mimo jiné schváleny změny v integrovaných projektech.

Další jednání ŘV se uskuteční 25. 3. 2020 ve 13 hodin.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace