ROZHOVOR: Andrej Čírtek – co doporučuje žadatelům před realizací projektů?

20.02.2020

Kolové obrněné vozidlo vyvíjí v současné době díky finanční podpoře ITI Olomoucké aglomerace společnost Excalibur Army. Ta se zabývá modernizací, výrobou a opravami pozemní vojenské techniky. Jak tento nástroj podpory hodnotí Andrej Čírtek, tiskový mluvčí holdingu Czechoslovak Group, do kterého společnost Excalibur Army patří, se dočtete v následujícím rozhovoru.

Na co se společnost Excalibur Army specializuje?

V současné době se zabýváme vývojem, modernizací, výrobou a opravami pozemní vojenské techniky, jako jsou kolová obrněná vozidla, pásová bojová vozidla pěchoty, dělostřelecké systémy včetně systémů řízení palby a rozsáhlý program ženijní techniky.

Co je jejím posláním?

Našim cílem je, kromě zajištění dlouhodobé prosperity společnosti, vývoj a výroba vysoce kvalitních prostředků, které mohou ozbrojeným složkám pomoci zajistit bezpečnost nejen pro samotné vojáky, ale v širším pojetí i pomoci stabilizovat bezpečnostní situaci v celých regionech. Z našeho ženijního programu pak může profitovat v krizových situacích i civilní sektor.

Kdo je Vaším cílovým zákazníkem?

Koncovým uživatelem jsou výlučně státem zřízené ozbrojené síly a záchranné složky, a to zejména v zahraničí. Většina naší produkce je určena na export, máme zákazníky v různých částech světa.

Přes ITI realizujete projekt „Vývoj kolového obrněného vozidla nové generace KOV-15 NG“. Co je cílem projektu?

V rámci projektu chceme vyvinout vlastní kolové obrněné vozidlo s vyšším stupněm balistické ochrany a variabilním využitím v ozbrojených silách, ale i u různých bezpečnostních a záchranářských složek. Máme na co navázat, jelikož s vývojem a výrobou obrněných vozidel máme dlouholeté zkušenosti.

Jaký dopad bude mít realizace projektu na vaši společnost?

Tento projekt společnosti Excalibur Army přinese rozšíření produktového portfolia, vznikne nová a moderní kolová platforma pro integraci různých druhů nástaveb. Realizace projektu dále přinese ověření a zavedení nových výrobních technologií, získáme další znalosti z oblasti balistické ochrany vozidel, a samozřejmě budeme moci vytvořit nová pracovní místa ve vývoji, konstrukci i výrobě.

V jaké fázi se nyní realizace projektu nachází?

Jsme ve fázi finalizace výkresové dokumentace prototypu po provedení základních testů a simulací navržených řešení.

Proč jste se rozhodli financovat váš projekt prostřednictvím nástroje ITI? 

Je to jedna z mála možností finanční podpory vývoje pro velký podnik. Úspěšně jsme si tuto možnost ověřili na realizovaném projektu vývoje nového mostního automobilu.

Jak byste ohodnotili tento nástroj? Je podle vás výhodný?

Výhodu vidíme především v poměrně snadné dostupnosti financování, v porovnání s ostatními možnosti podpory. Pro společnost naší velikosti je to nástroj spíše podpůrný – převážnou část finančních nákladů na vývoj tvoří vlastní zdroje. Věřím však, že pro spoustu MSP je financování z prostředků EU klíčové.

Na čem podle Vás závisí úspěšnost realizace projektů?

Efektivita do značné míry závisí na příjemci podpory, protože ITI nijak nedozoruje a neovlivňuje průběh řešení podporovaných projektů, zajímá ji především výsledek. Až v rámci vypořádání řeší průběh projektu. Každé pochybení znamená finanční sankci.

V rámci ITI se integrujete na jiné projekty. Jakou spolupráci jste navázali v rámci tohoto kritéria?

V rámci řešení podporovaných projektů jsme navázali nebo prohloubili spolupráci s vědeckými, výzkumnými a vývojovými institucemi, vysokými školami i specializovanými společnostmi nejen z České republiky.

Je pro vás tato spolupráce přínosná?

Spolupráce je zajímavá a hlavně oboustranně přínosná. V mnoha případech pokračuje i po dokončení konkrétního projektu.

Doporučujete potenciálním předkladatelům financovat projekty přes ITI?

Každý uchazeč o podporu si musí vyhodnotit, co od projektu očekává, zda věnovat úsilí přípravě a podání žádosti o poskytnutí podpory na konkrétní projekt. Jak ho zatíží administrativa a pravidla čerpání podpory a jestli výsledek bude úměrný vynaloženým nákladům. Pro velmi nízkorozpočtové projekty nepokládáme tento způsob spolufinancování projektů za příliš efektivní.

Co byste jim případně doporučili? Na co by si měli dát pozor?

Důkladné zvážení podání žádosti. Určitě doporučujeme spolupracovat se specialistou na pravidlech čerpání podpory a administraci projektu. Maximální pozornost musí věnovat výběru dodavatelů v souladu s platnou legislativou, která bohužel není zdaleka ideální pro řešení vývojových projektů. A také, jak to u dotací bývá, trpělivost s nutným procesem.

Je financování projektu z prostředků EU administrativně náročné?

Dá se říct, že ano, ale není to nic, co by se nedalo zvládnout. Problematické jsou některé změny pravidel v průběhu řešení projektu, nutnost realizace výběrových řízení prakticky na všechny nákupy materiálu a služeb – což je logické z hlediska zabránění zneužití čerpání dotací.

Realizujete nějaké další projekty přes fondy EU?

Ano, jedná se mj. o vývoj nové generace mobilních mostů, vývoj vyprošťovacího a odsunového prostředku pro těžkou techniku nebo založení nového vývojového centra společnosti.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace