34. jednání Řídicího výboru ITI OA

28.11.2019

Dne 27. 11. se uskutečnilo 34. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“).

Prvním bodem programu jednání bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev č. 45 Spolupráce – klastry, č. 48 Potenciál, č. 52 Aplikace, č. 57 Technologie a č. 58 Odpady nositele ITI Olomoucké aglomerace.

Následně byla členům ŘV představena příprava na nové programovací období EU 2021+. V rámci tohoto bodu byl členům prezentován soubor projektových fichí (námětů) pro ITI OA 2021–2027. Jednotlivé projektové fiche byly dále rozřazeny do současných návrhů operačních programů.  

Dalším bodem programu byla aktualizace složení pracovních skupin ŘV ITI OA, a to v pracovní skupině č. 2 Zaměstnanost a trh práce a č. 3 Věda a výzkum.  

Posledním bodem programu byly změny v integrovaných projektech zakládající/nezakládající změnu Vyjádření ŘV ITI.

Další zasedání ŘV se uskuteční 15. 1. 2020 ve 13 hodin.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace