Realizace výzkumu a vývoje s finanční podporou? Ano!

05.11.2019

Plánujete v nejbližší době realizovat výzkum a vývoj? Jste podnikatelským subjektem založeným pro výzkum a šíření znalostí s minimálně dvouletou historií? Zapojte se do výzvy Aplikace a uhraďte si tak například mzdové náklady výzkumných pracovníků!

Výzva Aplikace je určená pro malé a střední podniky (MSP), velké podniky a organizace pro výzkum a šíření znalostí. Výstupem projektu musí být minimálně jeden výsledek výzkumu a vývoje, a to: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software.

Minimální výše dotace je poskytována ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

POZOR! Projektový záměr je možné podat nejpozději do 11. 12. 2019. Neváhejte!

Na co mohu získat finanční prostředky?

V rámci výzvy Aplikace je možné zafinancovat realizaci podnikového výzkumu a vývoje v rámci spolupráce alespoň minimálně dvou nezávislých stran.

Jaké výdaje je možné podpořit?

Způsobilými výdaji jsou například:         

  • Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby
  • Mzdy a pojistné
  • Materiál
  • Ostatní režie
  • Odpisy

Přesné vymezení způsobilých výdajů je uvedeno v příloze č. 1 Vymezení způsobilosti výdajů.

Veškeré informace o podmínkách výzvy naleznete ZDE.

V případě zájmu o získání finanční podpory kontaktujte  tematického koordinátora ITI, viz kontakt níže.

Bc. Ondřej Lakomý
Tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce, Odbor dotačních projektů
mobil: +420 721 740 460
ondrej.lakomy@olomouc.eu

 

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace