Poslední možnost získat finance na rozvoj podnikání

30.10.2019

Jste podnikem, který chce zavést na trh nový výrobek, technologii či službu, realizujete průmyslový výzkum a experimentální vývoj či plánujete zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity? Pak neváhejte! Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) má vyhlášené jedny z posledních výzev v tomto programovém období. 

Podnikatelé mohou čerpat finanční prostředky v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Inovace – Inovační projekt, Aplikace a Potenciál.

V rámci vyhlášených výzev je pro podnikatele k dispozici stále značné množství finančních prostředků, avšak podat projektový záměr je možné pouze do 11. prosince 2019.  

„Potenciálním žadatelům bych doporučil, ať s předkládáním záměrů neotálí, jelikož se jedná o pravděpodobně poslední vyhlášené výzvy pro podnikatele v rámci tohoto programového období. Co čeká podnikatele v novém programovém období, je zatím nejisté,“ uvedl odpovědný náměstek Matouš Pelikán.  

Na co jsou výzvy zaměřené?

S dotačním programem Inovace – Inovační projekt je možné zafinancovat například technologie, stavby či software pro inovované výrobky, které se budou uvádět do výroby a následně na trh. Žadatelé mohou získat až 40 mil. Kč.

U programu Aplikace jsou způsobilými výdaji zejména mzdy zaměstnanců, náklady na nástroje, přístroje, vybavení a materiál potřebný k vývoji nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Maximální výše dotace pro podnik činí 100 mil. Kč.

S programem Potenciál si může podnik pokrýt výdaje spojené s vybudováním podnikového výzkumného a vývojového zázemí či jeho vybavení. V rámci programu je možné získat až 30 mil. Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

O finanční prostředky mohou žádat podniky splňující definici malých a středních podniků s minimální dvouletou historií. Podporu lze poskytnout také velkým podnikům, avšak jejich projekty musí mít významný pozitivní dopad na životní prostředí anebo musí být realizovány ve spolupráci s malými a středními podniky či výzkumnou organizací. Výzvy jsou určeny pouze pro podniky, které budou své projekty realizovat na území Olomoucké aglomerace.

Co jsou Integrované teritoriální investice?

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI OA) jsou nástrojem EU vedoucím k podpoře územně vymezené Olomoucké aglomerace při využití finančních zdrojů z více operačních programů. ITI umožňuje regionálním subjektům v Olomoucké aglomeraci zapojení se do přípravy a realizace programu, který vede k rozvoji území na základě místního přístupu. Proč čerpat finanční prostředky přes ITI se dozvíte v článku zde.

V případě zájmu o získání finanční podpory kontaktujte některého z tematických koordinátorů ITI, viz kontakt níže.

Kontakt pro více informací:                                            

Bc. Ondřej Lakomý
Tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce, Odbor dotačních projektů
mobil: +420 721 740 460
ondrej.lakomy@olomouc.eu
 
Ing. Lucie Hartenbergerová
Tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce, Odbor dotačních projektů
Mobil: +420 731 695 498
Lucie.hartenbergerova@olomouc.eu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace