33. jednání Řídicího výboru ITI OA

18.10.2019

Dne 16. 10. se uskutečnilo 33. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“).

Po zahájení jednání a přivítaní účastníků se ŘV zabýval hodnocením projektových záměrů předložených do výzev:

  • č. 46 Školicí střediska,
  • č. 47 Nemovitosti a
  • č. 53 Odpady.

Dalším bodem programu byla aktualizace Harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2019.

Následně bylo schváleno vyhlášení Výzvy č. 58 Odpady IV nositele ITI OA.

Na jednání ŘV byly také projednány změny v integrovaných projektech v rámci výzev:

  • č. 1 Rozvoj kulturního dědictví – projekt Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa
  • č. 5 Nákup vozidel pro přepravu osob – projekt Nákup modernizovaných tramvají pro MHD
  • č. 24 ZŠ II – projekt Zkvalitnění infrastruktury Základní školy Senice
  • č. 34 Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení II – projekt Zkvalitnění infrastruktury školní družiny a školního klubu ZŠ Mohelnice, Vodní 27

ŘV také projednal změny v integrovaných projektech nezakládající změnu Vyjádření ŘV ITI předložených do výzev č. 9, 24 a 30 nositele ITI OA.

Dalším bodem programu byla příprava na nové programovací období EU 2021+, kdy byly předneseny dosud známé informace k jednotlivým operačním programům.

V rámci bodu programu různé byla prezentována studijní cesta v rámci realizovaného CZ-PL projektu „Společně pro rozvoj aglomerací“ a také změna ve složení pracovní skupiny č. 5 "Životní prostředí". 

Další jednání ŘV je plánováno 27. 11. 2019 ve 13 hodin.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace