Spolupráce Olomoucké a Opolské aglomerace přivedla do města významné hosty z Polska

14.10.2019

Olomoucká aglomerace hostila koncem září významné zástupce Opolské aglomerace. Obě aglomerace realizují tzv. integrované strategie (ITI), prostřednictvím kterých čerpají na klíčové a strategicky významné projekty finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.

Aglomerace v minulosti navázaly spolupráci s cílem poukázat na dobrou praxi s realizací ITI v obou územích, která vyústila v realizaci důležitých projektů v oblasti školství, dopravy, inovací nebo životního prostředí. Pro tento účel se představitelé z Olomouce, Opole a jim blízkých měst pravidelně setkávají na společných akcí, jakými jsou semináře, workshopy, konference nebo stáže.

Hlavním a průřezovým tématem třídenní studijní cesty byla tentokrát oblast dopravy, konkrétně udržitelná mobilita a integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje se zaměřením na Olomouckou aglomeraci, Statutární město Olomouc a město Hranice.

Do Olomoucké aglomerace zavítali kromě ředitele Opolské aglomerace, pana Piotra Dancewicze, i zástupkyně Evropské komise, paní Elżbieta Gajeska, představitelé (političtí, akademičtí aj.) polských aglomerací při městech Wrocław, Wałbrzych, Bydgoszcz nebo Kalisko, včetně starostů měst z dotčených území.

V rámci programu studijní cesty měli hosté možnost vyslechnout si zajímavé prezentace věnované Koordinátorovi integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), Dopravnímu podniku města Olomouce (DPMO) nebo dopravní řídicí ústředně města Olomouc. Ředitelka KIDSOK, Ing. Kateřina Suchánková, provedla zájemce dispečinkem, stejně tak Ing. Martin Luňáček představil všechny možnosti a funkce dopravní řídicí ústředny města. Dopravním podnikem města Olomouce provedl hosty jeho ředitel, Ing. Jaromír Machálek, jež zúčastněným ukázal jak administrativní a technické zázemí a dispečink, tak i historické a moderní vozy, jimiž DPMO disponuje.

Návštěva polských zástupců byla zakončena ve městě Hranice, které leží na samém okraji Olomoucké aglomerace, a může se mj. pyšnit vozovým parkem hromadné dopravy, jež zajišťují elektro-busy. Tento zajímavý koncept spadá do tzv. strategie Smart City, kterou představil místostarosta Hranic, Daniel Vitonský. Hosté měli možnost prohlédnout si napájecí infrastruktury a samotný vozový park včetně projížďky.

Všem, kteří se na cestě podíleli a především prezentujícím patří poděkování za profesionální přístup. Díky této návštěvě mohli zástupci Olomoucké a Opolské aglomerace diskutovat o přínosech, problémech nebo rizicích, které vyplývají z realizace integrovaných strategií, a představit pozitivní zkušenosti, které by se daly využít v příštím plánovacím období Evropské unie 2021-2017. Studijní cesta byla finančně podpořena prostřednictvím programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a projektu Společně pro rozvoj aglomerací.

Logo_cz_pl_eu_barevne

 

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace