32. jednání Řídicího výboru ITI OA

20.09.2019

Dne 18. 9. se uskutečnilo 32. jednání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“).

Po zahájení jednání a přivítaní účastníků se ŘV zabýval změnou Výzvy č. 53 (Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů III) nositele ITI OA. Předmětem změny Výzvy č. 53 je navýšení alokace z původních 113 252 742,01,-Kč na 128 543 396,36,-Kč.

Následně členové ŘV hodnotili projektové záměry předložené do výzev:

 • č. 48 Potenciál,
 • č. 49 Inovace – Inovační projekt,
 • č. 53 Odpady a
 • č. 55 Regionální silniční síť.

Dalším bodem programu bylo vyhlášení Výzev č. 56 (Služby infrastruktury) a č. 57 (Technologie) nositele OA. Termín vyhlášení a zároveň začátek příjmu projektových záměrů je stanoven na 2. 10. 2019, výzvy jsou koncipovány jako průběžné.

Na jednání ŘV byly také projednány změny v integrovaných projektech zakládající změnu Vyjádření ŘV ITI, a to v rámci výzev:

 • č. 1 Rozvoj kulturního dědictví – projekt Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci
 • č. 25 Mateřské školy II
  • projekt MŠ Rooseveltova
  • projekt Vybudování zázemí pro miniškolku Osečánek
 • č. 28 Cyklodoprava II – projekt Cyklostezka Plumlov - Mostkovice
 • č. 30 Silnice I – projekt II/366 Prostějov
 • č. 51 Cyklodoprava III – projekt Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí

ŘV také projednal změnu v integrovaném projektu nezakládající změnu Vyjádření ŘV ITI předloženého do výzvy č. 43 nositele ITI OA.

Následovalo schválení aktualizace složení pracovní skupiny č. 5 Životní prostředí ŘV ITI OA.

Dalším bodem programu bylo představení předpokládané plnění finančního plánu za rok 2019 a další roky v operačním programu IROP.

Posledním bodem programu byla příprava na nové programovací období EU 2021+, kdy byly předneseny dosud známé informace k jednotlivým operačním programům.

Další jednání ŘV je plánováno 16. 10. 2019 ve 13 hodin.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace