AVIZO změny výzvy č. 47 Nemovitosti

28.08.2019

Upozorňujeme potenciální předkladatele projektových záměrů do výzvy č. 47 Nemovitosti, že dojde k následujícím změnám.

  1. Stavební povolení/územní rozhodnutí/územní souhlas v právní moci - změna ke dni 2. 9. 2019

Nově bude moci předkladatel předložit stavební povolení/územní rozhodnutí/územní souhlas v právní moci do 30. 6. 2020. V případě novostavby/rekonstrukce v rozsahu, která vyžaduje územní a stavební řízení, musí žadatel do tohoto data doložit stavební povolení v právní moci, případně Ohlášení, či potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba povolení ani ohlášku nevyžaduje. V případě, že výše uvedené nebude poskytovateli dotace předloženo, nedojde z jeho strany k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekt bude ukončen bez financování.

  1. Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI - změna ke dni 2. 9. 2019

Prodloužení doby příjmu projektových záměrů, a to do 4. 10. 201924:00 hod.

Pracovní skupina

14.2.2019

16.4.2019

4.6.2019

7.8.2019

19.9.2019

10.10.2019

Finalizace záměru do:

8.2.2019

24:00 hod.

14.3.2019

24:00 hod

17.5.2019

24:00 hod.

17.7.2019

24:00 hod.

4.9.2019

24:00 hod.

4.10.2019

24:00 hod.

 

 

 

 

 

 

Důvody změn těchto ustanovení výzvy je zlepšení čerpání alokovaných prostředků v integrované strategii ITI OA.

Výzva č. 47 Nemovitosti je určena pro malé a střední podniky, jež mají k dispozici nevyhovující objekt nebo objekt typu brownfield určený k rekonstrukci či demolici. V rámci výzvy je alokováno 220 mil. Kč, kdy je možné získat až 30 mil. Kč.

V případě zájmu o výzvu neváhejte kontaktovat některého z tematických koordinátorů:

Bc. Ondřej Lakomý
mobil: +420 721 740 460
[email protected]
 
Ing. Lucie Hartenbergerová
Mobil: +420 731 695 498
[email protected]

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace