AVIZO výzvy Služby infrastruktury

26.07.2019

Nositel ITI Olomoucké aglomerace vyhlásí v druhé polovině roku výzvu Služby infrastruktury, jejímž cílem bude podpora zkvalitňování služeb podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

V rámci výzvy bude alokováno 270 mil. Kč. Výzva je určena pro malé a střední podniky a velké podniky s minimálně dvouletou historií. Žadatelem může být i podnik vlastněný až ze 100 % veřejným sektorem.

Dotace je poskytována ve výši:

  • 1–30 mil. Kč – u projektů neobsahující stavební práce
  • 5–270 mil. Kč – u projektů obsahující stavební práce

Podporované aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Podporovanými aktivitami budou:

  • Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
  • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty

Způsobilými výdaji budou výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (např. nákup pozemků, budov, stavebních nákladů apod.), dlouhodobého nehmotného majetku (např. pořízení patentů, licencí a know-how, software apod.), provozní náklady (služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy atd.) a náklady na povinnou publicitu projektu, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.

Text II. výzvy Služby infrastruktury pro integrované územní investice Olomouc včetně jejích příloh najdete zde.

V případě předběžného zájmu o výzvu vyplňte předběžný projektový záměr ve webové aplikaci ITI Olomoucké aglomerace (zde). Pro více informací neváhejte kontaktovat některého z tematických koordinátorů:

Bc. Ondřej Lakomý
mobil: +420 721 740 460
ondrej.lakomy@olomouc.eu
 
Ing. Lucie Hartenbergerová
Mobil: +420 731 695 498
Lucie.hartenbergerova@olomouc.eu

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace