AVIZO výzvy Technologie

25.07.2019

V druhé polovině roku bude vyhlášena dlouho očekávaná výzva Technologie na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku s dotací až do 10 mil. Kč. V rámci výzvy bude alokováno 63 mil. Kč. Podpořeny budou malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií, kteří si chtějí pořídit nové technologické zařízení a vybavení, jež zefektivní výrobní proces.

Náležitosti výzvy:

  • Způsobilými výdaji budou výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (např.: stroje, technologie, zařízení, provozní soubory, patentové licence, HW a SW vybavení)
  • Podmínkou pro získání dotace bude propojení pořizované technologie se stávajícím nebo nově pořizovaným podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a také předložení plánu dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím nových technologických zařízení a vybavení. V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, bude povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace projektu.
  • Povinnou součástí projektů bude plán digitální transformace. Ten bude moci být zpracovaný vlastní aktivací nebo poradenskou službou. V případě, že žadatel využije možnosti vypracování studie poradenskou službou, bude si moci tyto výdaje uplatnit v rámci žádosti o podporu do programu Poradenství OPPIK, a to v souladu s podmínkami vyhlašované výzvy.
  • Součástí plánu digitální transformace bude vyplněný pracovní formulář, dle kterého žadatel vyhodnotí současný a plánovaný stav digitální úrovně včetně zdůvodňujícího komentáře a jehož výstupem bude bodové stanovení současné úrovně ve výši min. 13 bodů a pokroku v oblasti digitální transformace ve výši min. 24 bodů.

Text II. výzvy Technologie pro integrované územní investice Olomouc včetně jejích příloh najdete zde.

V případě předběžného zájmu o výzvu vyplňte předběžný projektový záměr ve webové aplikaci ITI Olomoucké aglomerace (zde). Pro více informací neváhejte kontaktovat některého z tematických koordinátorů:

Bc. Ondřej Lakomý
mobil: +420 721 740 460
[email protected]
 
Ing. Lucie Hartenbergerová
Mobil: +420 731 695 498
[email protected]

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace