30. zasedání Řídicího výboru ITI OA

27.06.2019

Dne 26. 6. 2019 se uskutečnilo 30. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“).

Prvním bodem programu byla změna výzvy č. 47 Nemovitosti III. nositele ITI OA, která spočívá v prodloužení termínu doložení stavebního povolení.

Dalším bodem programu bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do Výzev nositele ITI OA:

  • č. 47 Nemovitosti,
  • č. 48 Potenciál,
  • č. 49 Inovační projekt,
  • č. 50 Vozidla a
  • č. 52 Aplikace.

V rámci programu ŘV také projednal změny v integrovaných projektech, a to výzvy:

  • č. 1 Památky,
  • č. 24 Základní školy II a
  • č. 28 Cyklostezky.  

Následně byla členům ŘV představena Mid-term evaluace ITI Olomoucké aglomerace (1. verze). Členové byli seznámeni s průběhem prací na Mid-term evaluaci, která bude zpracována kombinací vlastních zdrojů nositele ITI a externího dodavatele.  

Na zasedání byli členové také seznámeni se Zprávou o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2019, kterou musí dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) povinnost předkládat 2x ročně. Zpráva o plnění integrované strategie obsahuje přehled vývoje realizace ITI, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek ITI včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu.

Poté bylo představeno Plnění finančního milníku 2019 a změna ISg č. 8 (změna finančního plánu).

Posledním bodem programu byla příprava na nové programovací období EU 2021+.

                                                                                                                      

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace