Výzva Technologie pro ITI bude vyhlášena v září

05.06.2019

Jste malým nebo středním podnikem, který plánuje pořídit nové technologické zařízení a vybavení? Potřebujete zefektivnit výrobní proces, vyrábět rychleji či s vyšší přesností? Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace vyhlásí v září 2019 Výzvu Technologie.

Žadatelé budou moci získat finanční prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku až do 10 mil. Kč. Způsobilými výdaji budou například výdaje na pořízení technologií, strojů, zařízení a provozních souborů, hardwarové vybavení, patentové licence, software s vazbou na technologie a zařízení pořízené v rámci předmětného projektu.

Podmínkou pro získání dotace bude propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a také předložení strategie dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím nových technologických zařízení a vybavení. V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, bude povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace projektu.

Součástí strategie bude vyplněný pracovní formulář, dle kterého žadatel vyhodnotí současný
a plánovaný stav digitální úrovně včetně zdůvodňujícího komentáře a jehož výstupem bude bodové stanovení současné úrovně ve výši min. 13 bodů a pokroku v oblasti digitální transformace ve výši min. 24 bodů.

Plán digitální transformace bude moci být zpracovaný vlastní aktivací nebo poradenskou službou. V případě, že žadatel využije možnosti vypracování studie poradenskou službou, bude si moci tyto výdaje uplatnit v rámci žádosti o podporu do programu Poradenství OPPIK, a to v souladu s podmínkami vyhlašované výzvy.

Vzhledem k tomu, že výzva Technologie II pro ITI Olomoucké aglomerace dosud není vyhlášena, může dojít k úpravě/změně výše uvedených podmínek. O případných změnách vás budeme včas informovat.

Zajímají vás bližší informace o plánované výzvě Technologie? Zaregistrujte se na bezplatný seminář pro podnikatele, který se uskuteční 18. června 2019 od 9 hodin na Magistrátě města Olomouce. Dozvíte se informace nejen o plánové Výzvě Technologie, ale také dalších výzvách ITI OA. Více informací o semináři naleznete ZDE. Nebo se obraťte na tematické koordinátory Ondřeje Lakomého (ondrej.lakomy@olomouc.eu) či Lucii Hartenbergerovou (lucie.hartenbergerova@olomouc.eu).

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace