29. zasedání Řídicího výboru ITI OA

03.06.2019

Dne 29. 5. 2019 se uskutečnilo 29. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“).

Po zahájení jednání členové ŘV schválili aktualizaci složení Řídicího výboru ITI OA a pracovní skupiny č. 3 Věda a výzkum ŘV ITI OA. Následně tematičtí koordinátoři vyhodnotili projektové záměry předložené do Výzev č. 52 (Aplikace) a č. 53 (Odpady) nositele ITI Olomoucké aglomerace. Dalším bodem programu byla změna v integrovaném projektu s názvem Zkvalitnění infrastruktury školní družiny a školního klubu ZŠ Mohelnice, Vodní 27. Poté představil tematický koordinátor členům jednání analýzu a čerpání v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Komentoval statistiky celorepublikových výzev OP PIK, výzvy nositele ITI, alokace finančních prostředků v prioritních osách OP VVV, seznam projektů a výši dotace a přehled čerpání ve vybraných výzvách. Součástí programu květnového zasedání byla také Mid-term evaluace ITI OA a její průběh zpracování. Následně byl prezentován zpracovaný Grafický manuál ITI OA, jež členové ŘV vzali na vědomí. Posledním bodem programu byla příprava na nové programové období EU po roce 2021, která je již v plném proudu. Další zasedání ŘV se uskuteční 26. 6. 2019 ve 13 hodin v Mohelnici.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace