Pavlína Kráčmarová: Nástroj ITI Olomoucké aglomerace nám pomohl nejen při podpoře mladých na trhu práce

06.05.2019

Přinášíme vám rozhovor s Pavlínou Kráčmarovou, manažerkou spolku Ecce Homo Šternberk, který realizuje projekt „Komu se nelení, tomu se zelení!“ díky nástroji ITI Olomoucké aglomerace. Jaká je úspěšnost projektu a jak tento nástroj hodnotí? To vše i mnohem více se dočtete v následujícím rozhovoru.

Mohla byste nám krátce představit váš spolek?

Dříve občanské sdružení Ecce Homo Šternberk, nyní Ecce Homo Šternberk zapsaný spolek, vznikl 6. prosince 1996. Má několik poboček, a to například ve Šternberku, Moravském Berouně, Litovli, apod. Název Ecce Homo vznikl podle sochy sedícího Krista ve Šternberku na křížení ulic Bezručova a Olomoucká. Latinský název v překladu znamená „Ejhle, člověk!“.

Jakou činností jste se od začátku zabývali?

V začátcích jsme pracovali se zdravotně handicapovanými osobami a seniory, postupně se služba začala věnovat rodinám s dětmi, a to v období vzniku Zákona o sociálních službách. Poté jsme se zaměřovali i na mládež a tak vznikla další naše služba – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Čemu se věnujete v současnosti?

Náš spolek má široký záběr aktivit. V současné době máme registrovány dvě sociální služby, a to Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Mimo jiné se věnujeme také prorodinným aktivitám, jako například dětským skupinám, mikrojeslím, klubovnám, realizujeme aktivity pro zdravotně postižené a spravujeme naučné stezky Prabába a Zelená.

Proč jste se rozhodli poskytovat sociální služby občanům?

Naše ředitelka je speciální pedagog, pracovala jako vedoucí výchovy ve Vincentinu Šternberk. Postupem času vznikaly nové akce pro lidi s mentálním postižením, a to v době, kdy se začaly otvírat brány velkých pobytových zařízení. Vnímali jsme, že je potřeba nabízet služby také handicapovaným občanům. Proto začalo naše sdružení pořádat akce pro lidi z pobytových zařízení. Pak vznikla potřeba rozšířit aktivity i na osoby sociálně vyloučené.

Co říkáte na inkluzi? 

Záleží na kterou. Inkluze, která je realizována na školách od roku 2016, byla zaváděna na můj vkus příliš rychle. Vzhledem k tomu, že v ČR vznikají předpisy i patnáct let, novelizace zákona a vyhláška zavádějící inkluzi měla rychlý nástup. Veřejnost a pedagogové byli vyděšení, že nastane exodus dětí z praktických škol do těch běžných, báli se také toho, co se tam s těmi dětmi bude dít. Takovéto obavy byly zbytečné. Kdo věděl o inkluzi alespoň něco, tak se nadechl a řekl – nebudeme to přehánět a podpoříme znevýhodněné děti, které v těch školách jsou, tak, aby neselhávaly a nemusely propadávat systémem až do škol praktických.

Jste tedy pro začleňování dětí do běžných škol?

Pokud je podpora daná dětem na základní škole a udržíme-li děti co nejdéle v tomto vzdělávacím proudu, tak ano.  Ale když mám třeba dítě s vysokou mírou podpory, tedy má nějaké těžší postižení, tak i jako rodič musím mít rozum a říct si – ať je raději naše dítě v menším kolektivu u speciálních pedagogů, než aby bylo v běžné třídě s 25 dětmi, u kterých nevíme, jak na něj budou reagovat. Inkluze by byla super, kdyby bylo ve škole 15 dětí, což se nestane, nebo dva učitelé, což se taky nestane. Chybějící pedagogické síly jsme alespoň doplnili o další asistenty. A podporu mají i nadané děti.

 Realizovali jste inkluzi v rámci svých aktivit?

Ano. Inkluze ve své podstatě není špatná, my jsme ji v Moravském Berouně zaváděli od roku 2010, avšak tehdy tomu nikdo neříkal inkluze. Měli jsme na to vlastní projekty, nepotřebovali jsme vyhlášku. Je fajn mít státní zdroj peněz, aby ředitel školy nemusel psát projekty. Inkluze však existovala už dávno, jen se změnilo financování. Za asistenty dám ruku do ohně, ti jsou opravdu potřeba.

Přes ITI Olomoucké aglomerace realizujete projekt „Komu se nelení, tomu se zelení!“. Jak je úspěšný?

Záleží, jaká máte hodnotící kritéria. Vezmeme-li základní kritéria, tedy účastníky a osoby, které získají nějakou kvalifikaci, tak jsou kurzy naplněné. V současné době jsme realizovali aktivity ve Šternberku, Olomouci a Přerově, teď bude znovu na řadě Šternberk. Z plné obsazenosti kurzů máme velkou radost, je to pro nás ideální stav. Náborové akce probíhají také podle nastaveného plánu, který jsme si stanovili na 150 proškolených osob. Podpoření účastníci jsou v plánech rozdělení na tři roky mezi tři města a každé město tento plán plní.

"Díky ITI jsme začali více komunikovat

s lidmi z oblasti služeb zaměstnanosti i z jiných obcí."

Máte nějaký zajímavý příběh účastníka projektu?

Teď máme v projektu mladistvou dívku, zaregistrovanou na úřadě práce. Dívka má potíže s policí, chodí k soudu. Tím, že vstoupila do projektu a využívá sociální práci, doufáme, že dostane nový impulz do života a chuť na změnu. Věříme, že si uvědomí chybu, proto by měla také dostat šanci. Lidé, kteří jsou mladší 25 let, opravdu mnohdy neví, co se životem. Nechají si pomoci prostřednictvím sociální práce a my je poté můžeme zapojit do projektu. Hlavním smyslem naší práce je, aby mladiství nezůstávali na úřadě práce. To je jeden z hlavních důvodů, proč to všechno děláme.

Je o vaše aktivity zájem?

Řekla bych, že ano. Je zajímavé, že se na nás obracejí i rodiče mladistvých nezaměstnaných, zda jim dítě také vezmeme. (smích) Pro rodiny je to opravdu pomoc, když mládežník začne něco dělat. V tomhle je projekt skvělý. 

Máte zajištěnou zpětnou vazbu od účastníků?

Máme vytvořené dotazníky a na názor se ptáme i v rámci individuálního poradenství – v každém městě máme poradce. Děláme i hodnotící rozhovory a formální dotazníky zaměřené na jednotlivé aktivity, které má na starosti náš evaluátor.

Jak je projekt propagován?

Nyní rozjíždíme nové webové stránky komuseneleni.cz, na nichž budou zveřejňovány výstupy z aktivit a jednotlivých dotazníků, ke každému městu zde bude souhrnná evaluace. Teď máme za sebou první bloky, informace zatím nejsou zveřejněny. Na web je budeme zavěšovat jednou za čtvrt roku.

Co říkají lidé na aktivity vašeho spolku?

Za více než 20 let naším spolkem prošlo opravdu velké množství lidí, se kterými jsme stále v kontaktu a pravidelně se setkáváme. Já jsem začínala jako asistent pedagoga na Základní škole v Moravském Berouně. Nedávno jsem potkala kluka, který mi řekl, že pracuje v Bruntále a do práce jezdí s  dalšími jedním autem. A byl celý od malty. Měla jsem z toho obrovskou radost. To je ten důvod, proč to vše děláme.

Jak hodnotíte nástroj ITI Olomoucké aglomerace?

Nástroj jako takový hodnotíme velmi pozitivně. Hlavně díky přenosu informací, a to formou konzultací. Začali jsme konzultovat a přemýšlet, co aglomerace potřebuje. Uvažovali jsme, zda se nějakým způsobem zapojíme. Nakonec jsme byli pro. A jsme rádi. Díky ITI jsme začali více komunikovat s lidmi z oblasti služeb zaměstnanosti i z jiných obcí. S kolegy z jiných projektů jsme do dnešního dne v kontaktu.

Považujete ITI za užitečný nástroj?

Ano, především díky síťování zdrojů a lidí, kteří mají zájem zaměstnanost pozvednout. Síťování je pro nás velmi dobrá strategie. Jak jsem uvedla, s kolegy jsme v kontaktu, sdílíme problémy, dokážeme si pomoct v různých lokalitách. To považuji za velkou výhodu ITI. V budoucím programovém období bychom stejné opatření vnímali pozitivně a určitě bychom na něm chtěli participovat.

Máte v plánu pokračovat v nastavených aktivitách?

Ano, určitě. Pracuji v oblasti služeb a zaměstnanosti jedenáct let a vnímám, že je potřeba vyloučené osoby stále podporovat. I když už jich je na úřadě práce méně a méně, jsou stále i lidé, kteří byli za nesplnění podmínek úřadů práce vyřazováni z evidence. Systém se zpřísnil, což je v pořádku. Je ale hodně lidí, kteří pak zůstávají neaktivní. Síla sociálních služeb spočívá v tom, že ty klienty známe. Počty uchazečů a zájemců na úřadě práce dohledáme, ale počet neaktivních osob je možné zjistit právě díky sociální službě. Bude potřeba pomoci nejen uchazečům, ale také neaktivním lidem.

Co děláte ve volném čase, pokud zrovna nepracujete?

Já mám nějaký volný čas? (smích) Co dělám ve volném čase? Mám dvě malé děti, takže veškerý volný čas, co mi ještě zbyde, věnuji jim.


Děkujeme za rozhovor. 

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace