28. zasedání Řídicího výboru ITI OA

29.04.2019

Dne 24. 4. 2019 se (tentokrát v Přerově) uskutečnilo 28. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“).

Prvním bodem programu byly změny výzev nositele ITI OA:

 • č. 20 Telematika,
 • č. 48 Potenciál,
 • č. 51 Cyklodoprava a
 • č. 52 Aplikace.

Dalším bodem programu bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do Výzev nositele ITI OA:

 • č. 20 Telematika,
 • č. 31 Začlenění osob na trh práce,
 • č. 32 Tramvajové tratě,
 • č. 47 Nemovitosti,
 • č. 48 Potenciál,
 • č. 51 Cyklistická infrastruktura,
 • č. 52 Aplikace a
 • č. 54 Předcházení vzniku odpadů.

Následně byly tematickými koordinátory představeny nové Výzvy, a to:

 • č. 50 Pořízení vozidel a
 • č. 55 Regionální silniční síť.

V rámci programu ŘV také projednal změnu integrovaného projektu výzvy č. 36 nositele ITI OA, která spočívá  ve snížení celkových vybudovaných kapacit, tzn. snížení indikátoru povinného k naplnění. V souvislosti se snížením indikátoru povinného k naplnění dojde také ke snížení celkových způsobilých nákladů projektu a poskytnuté dotace.

Následně členové výboru schválili aktualizaci pracovní skupiny č. 2 Zaměstnanost a trh práce ŘV ITI OA.

Posledním bodem programu byla příprava na nové programovací období EU 2021+, pracovní skupiny ŘV ITI OA pro přípravu strategie ITI 2021+.

Další zasedání ŘV se uskuteční 29. 5. 2019 ve 13 hodin.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace