AVIZO změny výzvy č. 48 Potenciál a č. 52 Aplikace nositele ITI OA

24.04.2019

Dovolujeme si upozornit potenciální předkladatele projektových záměru do výzvy č. 48 Potenciál III a výzvy č. 52 Aplikace II, že dochází ke změně hodnotících kritérií, které definují možnosti zapojení předkladatele projektového záměru, jenž je velkým podnikem.

Na základě této skutečnosti bude od 6. 5. 2019 platit nová formulace hodnoticích kritérií definující možnost zapojení předkladatele projektového záměru, který je velkým podnikem.

V příloze č. 1: Seznam kritérií pro posouzení souladu projektových záměrů s integrovanou strategií ITI OA (OP PIK – POTENCIÁL II) výzvy nositele ITI OA Potenciál III byly provedeny následující změny:

Projekt předložený velkým podnikem spadá pod kód intervence 065 s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.

ANO – předkladatel v projektovém záměru vyčíslil dopad na nízkouhlíkové hospodářství v podobě CO2 nebo na klima v podobě CO2, nebo emisí metanu nebo jiných relevantních energetických ukazatelů, a to v části 4. projektového záměru Popis projektu.

NE - předkladatel v projektovém záměru nevyčíslil dopad na nízkouhlíkové hospodářství v podobě CO2 nebo na klima v podobě CO2, nebo emisí metanu nebo jiných relevantních energetických ukazatelů.

NERELEVANTNÍ – toto kritérium je nerelevantní v případě podání projektového záměru malým nebo středním podnikem/velkým podnikem v případě projektu spadajícího pod kód intervence 063.

 

Projektový záměr

Projekt předložený velkým podnikem spadá pod kód intervence 063. Hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a malým a/nebo středním podnikem.

ANO – předkladatel v projektovém záměru uvedl specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele – velkého podniku, spolupracovat s malým a/nebo středním podnikem na realizaci tohoto projektu, a to v části 9 Partner/partneři projektu a příloze č. 4 projektového záměru Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi subjekty.

NE – předkladatel v projektovém záměru neuvedl specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele – velkého podniku, spolupracovat s malým a/nebo středním podnikem na realizaci tohoto projektu.

NERELEVANTNÍ – toto kritérium je nerelevantní v případě podání projektového záměru malým nebo středním podnikem/velkým podnikem v případě projektu spadajícího pod kód intervence 065.

Projektový záměr; příloha č. 4 projektového záměru Návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu mezi subjekty.

V příloze č. 1: Seznam kritérií pro posouzení souladu projektových záměrů s integrovanou strategií ITI OA (OP PIK - Aplikace II) výzvy nositele ITI OA Aplikace II byly provedeny následující změny:

Projekt předložený velkým podnikem spadá pod kód intervence 065 s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.                     

ANO – předkladatel v projektovém záměru vyčíslil dopad na nízkouhlíkové hospodářství v podobě CO2 nebo na klima v podobě CO2, nebo emisí metanu nebo jiných relevantních energetických ukazatelů, a to v části 4. projektového záměru Popis projektu.

NE - předkladatel v projektovém záměru nevyčíslil dopad na nízkouhlíkové hospodářství v podobě CO2 nebo na klima v podobě CO2, nebo emisí metanu nebo jiných relevantních energetických ukazatelů.

NERELEVANTNÍ – toto kritérium je nerelevantní v případě podání projektového záměru malým nebo středním podnikem/velkým podnikem v případě projektu spadajícího pod intervenci 063.

Projektový záměr

Projekt předložený velkým podnikem spadá pod kód intervence 063. Projekt je realizován v přímé spolupráci s malým/malými a/nebo středním/středními podnikem/podniky.

ANO – předkladatel v projektovém záměru (velký podnik) realizuje projekt v přímé spolupráci s malým/malými a/nebo středním/středními podnikem/podniky s podmínkou 30 % účasti MSP na celkových způsobilých výdajích projektu. Je akceptovatelný podíl 20 % MSP při současném minimálním podílu 10 % výzkumné organizace.

NE – předkladatel v projektovém záměru (velký podnik) nerealizuje projekt v přímé spolupráci s malým/malými a/nebo středním/středními podnikem/podniky a/nebo nesplňuje podmínku 30 % účasti MSP na celkových způsobilých výdajích projektu nebo je není splněn podíl
20 % MSP při současném minimálním podílu 10 % výzkumné organizace.

NERELEVANTNÍ – toto kritérium je nerelevantní v případě podání projektového záměru malým nebo středním podnikem/velkým podnikem v případě projektu spadajícího pod intervenci 065.

Projektový záměr + Příloha č. 4 projektového záměru Rozpočet pro program APLIKACE II

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace