ITI na setkání podnikatelů v Litovli

17.04.2019

Minulý týden jsme se zúčastnili setkání podnikatelů v Litovli, které se uskutečnilo v sýrárně Brazzale Moravia a.s. Společnost získala na počátku února ocenění Nejlepší podnikatel roku Olomouckého kraje.

Krátkého představení této firmy se ujal pan Drahomír Zapletal a pan Ing. Radim Pudl, ekonomický ředitel. Nastínili, jaká je výroba, hlavní produkty nebo síť prodejen.

Poté se ujal slova starosta města Viktor Kohout, který prezentoval důležité investiční akce minulého volebního období. Místostarosta města Mgr. Lubomír Broza hovořil o rekonstrukci průtahu Litovlí a autobusového nádraží.

Další částí programu byla prezentace ITI Olomoucké aglomerace. Hovořil Bc. Ondřej Lakomý, tematický koordinátor přítomné seznámil s tím, co ITI je, jak podat žádost, jaké jsou možnosti výzev, uvedl i příklady úspěšných projektů.

Poté následovalo představení jednotlivých firem – náplň činnosti, záměry a rozvoj do budoucna. Účastníci schůze hovořili zejména o dvou problémech - tíží je nedostatek zaměstnanců a růst mezd.

Zdroj: https://www.litovel.eu/cs/urad/uredni-deska/aktualni-informace/setkani-s-podnikateli.html

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace