Dopravní řídící ústředna je v ostrém provozu a posílá data do aplikace Chytrá Olomouc

11.04.2019

Do ostrého provozu byla spuštěna dopravní řídící ústředna, která Olomouci přinese komfort pro všechny typy dopravy. Velkou část dat mohou řidiči nyní sledovat online na webových stránkách chytra.olomouc.eu nebo v aplikaci Chytrá Olomouc. Ta je ke stažení pro operační systémy Android i iOS.

Samotná ústředna nemá jen dohlížecí funkci, jak tomu bylo u předchozího zařízení. Nová dopravní ústředna je sofistikované centrum s inteligentním řízením světelných křižovatek, monitoringem obsazenosti parkovišť, ovládáním proměnných značek či možností připojení dohledových kamer. Primárně má koordinovat dopravní provoz ve městě, tedy řídit křižovatky včetně možnosti úpravy signalizačních plánů podle aktuálních událostí či mimořádných situací.

„Nyní bude možné nastavit na koordinovaných úsecích, takzvanou zelenou vlnu, po které lidé často volají, přímo z dopravního centra s preferencí pohybu hromadné dopravy v závislosti na aktuální dopravní situaci,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. Na ústřednu je napojeno všech 42 světelných křižovatek a umožní do budoucna připojit až sto křižovatek.

Součástí projektu je rovněž dodání softwarového smart řešení INVIPO, které je pružnou a otevřenou platformou pro integraci technologií, systémů a služeb ve městech a na silnicích. Výstupy z této platformy jsou částečně dostupné i veřejnosti prostřednictvím uvedených webových stránek nebo aplikace.

„Pro řidiče je dobré, že v aplikaci vidí, kde jsou aktuální uzavírky nebo dopravní nehody a mohou lépe plánovat svou trasu. Navíc aplikace ukazuje i aktuální počet volných parkovacích míst na šesti frekventovaných velkých parkovištích,“ uvedl náměstek primátora Matouš Pelikán. Volná parkovací místa aplikace najde v podzemním parkovišti u nádraží, u komplexů RCO a BEA, u hotelu Flora, na Palackého nebo v budově Namiro.

Do budoucna je plánováno rozšířit aplikaci o další moduly, například informacemi o parkování na ulici, dojezdových časech, městské hromadné dopravě, nebo stavu ovzduší. Momentálně se na nich intenzivně pracuje.

Celý systém zároveň zapadá do smart strategie města a umožňuje do něj připojit jakákoliv zařízení poskytující otevřená data. Díky ústředně je Olomouc dalším místem na světě s inteligentním řízením dopravy. „Dopravní situaci mohou operátoři sledovat v reálném čase na velkoplošných obrazovkách. Vidí pohyb všech autobusů KIDSOK i výstup ze všech kamer olomouckého dopravního podniku,“ vyjmenoval Martin Major, náměstek primátora odpovědný za dopravu. Tato data jsou dle smlouvy neveřejná a aplikace je nezobrazuje.

Město Olomouc dlouhodobě pracuje na vizi, jak zlepšit dynamické řízení dopravy a připravuje další rozšíření systému o rozmístění detektorů o monitorování aktuálních intenzit dopravy ve městě, obsazenosti parkovacích míst v ulicích, a proměnlivém dopravní značení reagujícím na aktuální dopravní situaci ve městě. Díky nasbíraným datům o hustotě a směrovosti provozu ve městě bude možné například lépe plánovat trasy MHD nebo objížďky během rekonstrukcí. V neposlední řadě se očekává dopad na zlepšení kvality ovzduší díky nižším emisím.

Cena dopravní ústředny byla zhruba 30 milionů korun, z toho 85 procent nákladů pokryje dotace Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020 prostřednictvím Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace.

Mobilní aplikace jsou ke stažení v oficiálních distribucích:

logo-EU_MD-OPD-SFDI-iti2

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace