27. zasedání Řídicího výboru ITI OA

04.04.2019

Dne 27. března 2019 se konalo 27. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace.

Po zahájení jednání představil tematický koordinátor projektové záměry předložené do Výzvy č. 31 Začlenění osob na trh práce.

Následně byla vyhlášena Výzva č. 53 Odpady, která je již třetí výzvou v daném opatření.

Dále byla Řídicímu výboru představena aktualizace Harmonogramu výzev ITI OA, která odráží skutečný stav vyhlášených výzev a zároveň úpravu výzev plánovaných na období 04-12/2019. Hlavní změnou je zrušení výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce II (plánovaná výzva č. 50), a to z toho důvodu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) neuvolnilo finanční prostředky na dodatečnou výzvu (zůstatek činil cca 88 mil. Kč). Nově byla zařazena do harmonogramu výzva na opatření 3.1.7 Pořízení vozidel pro přepravu osob (výzva č. 50) a to v návaznosti na změnu Strategie ITI OA č. 6, kterou byla alokace tohoto opatření posílena o 26 mil. Kč. Změna č. 6 byla schválena ze strany Řídicího orgánu IROP dne 4. 3. 2019. Na základě zmapované absorpční kapacity s Univerzitou Palackého v Olomouci byla do harmonogramu také nově zařazena první výzva na Proof of Concept OP PIK (výzva č. 59).

Následně byly členům zasedání prezentovány změny v integrovaných projektech, které se týkaly Výzvy č. 24 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol II. Jedná se o změnu v projektech „ZŠ Holice – vybudování odborných učeben“, „ZŠ Gorkého – vybudování odborných učeben“ a „ZŠ Heyrovského – vybudování odborných učeben“.

Další změna v projektu „II/366 Prostějov - přeložka silnice“ byla předložena v rámci 30. výzvy nositele ITI OA. Předkladatel žádá o změnu projektu, která spočívá v úpravě hodnoty indikátoru.

Na Řídicím výboru byl také představen dvouletý Komunikační plán ITI OA včetně jeho plánovaných marketingových aktivit.

V rámci programu došlo také k diskuzi týkající se přípravy nového programovacího období EU 2021+, která navazovala na minulé jednání ŘV, kde byla prostřednictvím zástupce MMR Františka Kubeše představena vize postupu prací při přípravě České republiky na plánovací období 2021-2027 a v návaznosti na to byl členům ŘV ITI OA představen plán prací na integrované strategii ITI Olomoucké aglomerace pro příští období.

Závěrem byla členům ŘV nabídnuta možnost zúčastnit se studijní cesty zástupců implementační struktury ITI Olomoucké aglomerace do Opole v rámci projektu „Společně pro rozvoj aglomerací“, který realizuje olomoucká aglomerace ve spolupráci s aglomerací opolskou.

Zástupci byli také informováni o následujících termínech jednání Řídicího výboru na rok 2019, které jsou plánovány na:

  • 24. 4. 2019 v Přerově
  • 29. 5. 2019
  • 26. 6. 2019 v Mohelnici

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace