Blíží se konec termínu pro podání žádostí do programu zaměstnanost

15.03.2019

Uvažujete o podání projektového záměru v rámci vyhlášené Výzvy č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce

Pak neváhejte! Příjem projektových záměrů do pracovní skupiny je pouze do 12. 4. 2019.

Kdo může žádat o dotaci?

Oprávněnými žadateli jsou obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, vzdělávací a poradenské instituce a nestátní neziskové organizace. Organizace se musí prokázat dobou existence minimálně jeden rok předcházející datu předložení žádosti.

Jaká je cílová skupina výzvy?

Cílovou skupinou výzvy jsou osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností na trhu práce, jedná se na příklad o tyto osoby:

  • uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50+,
  • osoby mladší 25 let (včetně studentů posledních ročníků SŠ a VŠ).

Jaké jsou podporované aktivity?

Žadatelé o finanční prostředky budou moci podpořit aktivity jakožto poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostiku, motivační aktivity, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce, podporu aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, zprostředkování zaměstnání, podporu umístění na uvolněná pracovní místa a podporu vytváření nových pracovních míst, podporu flexibilních forem zaměstnání, doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce, realizaci nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Jaká je výše dotace?

Minimální výše způsobilých nákladů je 5 mil. Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 25 mil. Kč. Míra podpory je od 85 % do 100 % na jeden projekt.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o získání finanční podpory, může žadatel vyplnit předběžný záměr přes webové stránky Olomoucké aglomerace nebo přímo kontaktovat tematického koordinátora ITI OA Ondřeje Lakomého na e-mailové adrese ondrej.lakomy@olomouc.eu či tel. čísle 721 740 460.

 

Další specifika výzvy č. 31 naleznete ZDE.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace