Zástupce ministerstva popsal představitelům Olomoucké aglomerace budoucí dotace

06.03.2019

V širším složení se setkali představitelé Olomoucké aglomerace při posledním jednání řídícího výboru. Hostem totiž byl František Kubeš z ministerstva pro místní rozvoj, který představil základní informace k blížícímu se období přípravy nové integrované strategie ITI 2021+. Z tohoto důvodu se jednání zúčastnili také starostové z několika dalších měst a obcí Olomoucké aglomerace, kteří běžně jednání řídícího výboru nebývají přítomni.

„Při nedávném setkání s ostatními primátory a s ministryní pro místní rozvoj jsme hovořili o budoucnosti metropolitních oblastí a aglomerací. Je přitom zřejmé, že představitelé měst nutně potřebují být dobře informováni a že se už musí začít soustředit na nové plánovací období. Proto jsme také do Olomouce pozvali představitele ministerstva, které určuje, jaká budou v tomto období základní kritéria pro čerpání podpory,“ vysvětlil primátor Olomouce Mirek Žbánek. František Kubeš ve svém vystoupení shrnul priority z hlediska věcné přípravy období od roku 2020. Nastínil, jak vyjednává Česká republika s Evropskou komisí na téma rozvoje aglomerací a hovořil o tom, jak by se měla Česká republika a jednotlivé aglomerace na nové plánovací období připravit.

„Zajímá nás například národní dotační titul výstavba, a to kvůli budování sociálního a dostupného bydlení,“ uvedl konkrétní příklad primátor Mirek Žbánek. Další starostové se ptali na projekty, které by ve svých městech chtěli realizovat a získat na ně z integrovaných teritoriálních investic podporu. Pavla Kubu, starostu Mohelnice, zajímal program rekonstrukce hřišť, program obnovy místních komunikací či program na bezbariérové úpravy městského úřadu. Radek Vincour, starosta Uničova, zmínil myšlenku propojení vlakového nádraží a autobusové dopravy v souvislosti s elektrizací železniční tratě.

„Poučíme se z věcí, které dobře fungovaly, i z těch, s nimiž naopak byl problém v dosavadním plánovacím období,“ řekl dále primátor Žbánek. Nové plánovací období se bude od stávajícího poměrně výrazně lišit. Především do něj bude uvolněno celkově méně peněz. Odpadne také dosud běžná možnost žádat na projekt peníze jak v rámci integrovaných teritoriálních investic, tak individuálně z operačního programu. Chybí zatím také podpora cestovního ruchu, což primátor Olomouce považuje za problém.

Doposud schválil Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace projekty celkem za 2,5 miliardy korun dotačních prostředků. Jednalo se o projekty, které byly v souladu s integrovanou strategií ITI. Z tohoto objemu již byly dokončeny projekty cca za 428 milionů korun dotačních prostředků a další projekty za více než 2,1 miliardy korun jsou v současné době v procesu realizace nebo hodnocení.

Přehled nejvýznamnějších projektů na území města Olomouce

Projekt Žadatel CZV Dotace
Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií Univerzita Palackého v Olomouci 125 820 336 Kč 106 947 285 Kč
Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc 123 000 000 Kč 104 550 000 Kč
Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa Královská kanonie premonstrátů na Strahově 114 158 732 Kč 97 034 922 Kč
Obnova kulturní památky olomoucké radnice* Statutární město Olomouc 62 494 622 Kč 53 120 429 Kč
Holice - Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka Statutární město Olomouc 43 387 128 Kč 36 879 058,71 Kč
Modernizace tramvajové tratě 1.máje Statutární město Olomouc 44 260 787 Kč 30 962 633 Kč
Nákup modernizovaných tramvají pro MHD Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 37 871 000 Kč 32 190 350 Kč
Dopravní řídící ústředna Olomouc Statutární město Olomouc 34 999 250 Kč 29 749 362 Kč
Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy - Gymnázium Olomouc – Hejčín Olomoucký kraj 26 596 000 Kč 22 606 600 Kč

*v současné době je administrována druhá etapa obnovy olomoucké radnice ve výši dalších 29 455 370 Kč dotačních prostředků (celkem 82 575 799 Kč)

Prostřednictvím ITI budou taktéž zmodernizované učebny na 8 základních školách a zvýšena kapacita 2 mateřských škol v Olomouci v celkové výši cca 84,2 mil. Kč dotačních prostředků (99 mil. Kč CZV).

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace