ITI na Konzultačním dnu Týmu Česko

25.02.2019

Zástupce olomoucké aglomerace se zúčastnil zajímavé a přínosné akce s názvem Konzultační den Týmu Česko, kterou organizovalo sedm státních institucí s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Akce byla určena pro firmy a podnikatele z Olomouckého kraje. Cílem konzultačního dne byla pomoc českým podnikatelům lépe se orientovat ve službách jednotlivých státních institucí, a tím jim usnadnit přístup k řadě nástrojů podpory podnikání ve všech fázích od založení firmy až po export.  

V rámci Konzultačního dne Týmu Česko byly představeny služby následujících organizací:

  • Magistrátu města Olomouce (odbor dotačních projektů) – realizuje Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI OA), které mimo jiné pomáhají rozvoji podnikání na vymezeném území. Přes ITI OA je možné financovat např.: rekonstrukci nemovitostí, technologie, VaV v podnicích, inovace (www.olomoucka-aglomerace.eu),
  • agentury CzechInvest - dojednává do České republiky tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace (www.czechinvest.org),
  • agentury CzechTrade - cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí (www.czechtrade.cz),
  • České exportní banky - je specializovaná bankovní instituce určená pro státní podporu vývozu, přímo a nepřímo vlastněná státem. Poskytuje finanční služby související s vývozem, podporou českého exportu bez ohledu na velikost kontraktu (www.ceb.cz),
  • Českomoravské záruční a rozvojové banky – podporuje malé a střední podnikatele prostřednictvím zvýhodněných produktů (www.cmzrb.cz),
  • Exportní garanční a pojišťovací společnosti – pojišťuje tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z Česka (www.egap.cz), 
  • Agentury pro podporu podnikání a inovace - plní roli zprostředkujícího subjektu pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, pomocí kterého lze spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách (www.agentura-api.org),
  • Technologické agentury ČR - byla založena pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých 12 programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

„Akci hodnotíme pozitivně, a to především z hlediska maximálně efektivně vynaloženého času, kdy jsme podnikatelům zodpověděli všechny požadované informace,“ uvedl Ondřej Lakomý, tematický koordinátor ITI OA.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace