26. zasedání Řídicího výboru ITI OA

25.02.2019

Dne 20. 2. 2019 se uskutečnilo 26. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“).

Zasedání se mimořádně zúčastnil Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky Ministerstva pro místní rozvoj, který v rámci prvního bodu programu ŘV účastníkům mimo jiné představil rámcovou podobu nástroje ITI v programovém období 2020+. Následně probíhala krátká diskuse.

Dalším bodem programu bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do Výzev nositele ITI OA:

  • č. 41 Odpady,
  • č. 43 Památky,
  • č. 47 Nemovitosti.

Následně byly tematickými koordinátory představeny nové Výzvy, a to:

  • č. 48 Potenciál,
  • č. 49 Inovace – Inovační projekt,
  • č. 51 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury,
  • č. 52 Aplikace,
  • č. 54 Předcházení vzniku odpadů.

Výzvy budou předloženy Radě města Olomouc 11. 3. 2019 a poté budou vyhlášeny. 

V rámci programu ŘV také projednal prodloužení termínu ukončení realizace projektů předložených do Výzvy č. 20 Telematika OPD. Touto změnou dochází ke sjednocení obou termínů (ukončení realizace projektu a časové způsobilosti) s termíny uvedenými ve 40. výzvě OPD. Předkladatelé projektových záměrů tak budou mít k fyzické realizaci projektů rok navíc.

Posledním bodem jednání byly změny v integrovaných projektech.

Další zasedání ŘV se uskuteční 27. 3. 2019 ve 13 hodin.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace