Poslední šance žádat o finanční prostředky ITI OA

07.02.2019

Uvažujete o podání žádosti o získání finančních prostředků z EU? Přemýšlíte, zda je ta správná doba na podání? Pak neváhejte! Vyhlašujeme jedny z posledních výzev pro podnikatele a výzkumná centra.

 

V rámci blížícímu se konci programového období 2014—2020 vyhlašuje ITI OA jedny z posledních výzev. V současné chvíli máme vyhlášeny tři výzvy pro podnikatele a výzkumná centra, jsou jimi výzvy č. 45 Spolupráce – klastry, č. 46 Školicí střediska, a č. 47 Nemovitosti.

Jaké je zaměření těchto výzev?

Program Spolupráce – klastry je určen pro podporu rozvoje inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Žadatelem mohou být malých a středních podniků (MSP) a výzkumné organizace. 

Do programu Nemovitosti mohou své žádosti podávat majitelé MSP, kteří chtějí modernizovat objekt určený k rekonstrukci, zastaralou infrastrukturu či přeměnit nevyužívanou nemovitost typu brownfield na podnikatelský objekt.

Potenciálními příjemci z programu Školicí střediska jsou majitelé MSP, kteří uvažují o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra pro vzdělávání zaměstnanců či pořízení školicích pomůcek.

„V právě vyhlašované výzvě Spolupráce - klastry je pro podnikatele vyhrazeno 50 mil. Kč. V případě výzvy Nemovitosti je alokováno 220 mil. Kč., kdy má žadatel možnost získat podporu na projekt od 1 mil. až 30 mil. Kč. V rámci výzvy Školicí střediska je alokováno 20 mil. Kč,“ říká Ondřej Lakomý, tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace.  

Nositel ITI OA bude v letošním roce vyhlašovat také výzvy v oblastech podpory Potenciál, Aplikace, Inovace – Inovační projekt, Technologie a Služby infrastruktury.

„Nepromeškejte jednu z posledních příležitostí čerpat finanční prostředky v tomto programovém období. Pravděpodobně patří k těm posledním,“ dodává Ondřej Lakomý.

V příštím programovém období se bude ČR mimo jiné zasazovat o to, aby mohly být podporovány všechny podniky včetně těch velkých, a to v oblastech, u kterých je jasný společenský přínos (např. vysokorychlostní internet, energetické úspory, hromadná doprava, podpora alternativních pohonů či infrastruktura).[1]

V případě zájmu o získání finanční podpory, může žadatel vyplnit předběžný záměr přes webové stránky Olomoucké aglomerace nebo kontaktovat zástupce ITI OA na e-mailové adrese [email protected] či tel. čísle 588 488 773.

Zajímá Vás, jaké jsou výhody čerpání přes ITI OA či jaký je postup při podání žádosti? Přečtěte si článek Proč čerpat finanční prostředky přes ITI?

 

[1] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Pozice České republiky k návrhu legislativy fondů EU pro období 2021–2027 [online]. 2019 [cit. 7. 2. 2019].  Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/3c78de1f-7820-45d1-95be-eab12485f81e/Pozice-Ceske-republiky-k-navrhu-legislativy_5.pdf.aspx

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace