Proč čerpat finanční prostředky přes ITI?

04.02.2019

Často se nás ptáte, jaká je vlastně výhoda čerpání finančních prostředků přes Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace, v čem spočívá ona integrovanost, jaký je postup při podání žádosti a další. Proto jsme pro Vás zpracovali tento článek, podávající ty nejdůležitější informace o ITI OA.

ITI jako nástroj regionální politiky

ITI je specifický nástroj, díky kterému lze získat dotaci prostřednictvím operačních programů z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Nejedná se tedy o další operační program, ale pouze o prostředek k získání finančních prostředků.

Prostřednictvím ITI dochází k podpoře vyčleněného území. Podporovány jsou smysluplné projekty, které budou mít pozitivní dopad na Olomouckou aglomeraci, mají regionální charakter, realizují je malé, střední a velké podniky podniky a jsou navázány na jiné projekty.

Integrované řešení

Žadatelé musí v rámci vyhlášených výzev splnit tzv. kritérium integrovanosti. Znamená to, že projektové záměry se musí navázat na vybrané jiné projekty, které se již realizují. Cílem je možné navázání budoucí spolupráce s ostatními podniky, výzkumnými centry apod. či sdílení know-how.

S námi máte větší šanci na úspěch

Projekty předložené do výzev integrovaného nástroje ITI soutěží jen s projekty v rámci olomoucké aglomerace, na rozdíl od projektů hlásících se do individuálních výzev. V průběhu celého procesu Vás bude provázet tematický koordinátor a prostřednictvím konzultací, na kterých se účastní i hodnotitel „vychytáme“ většinu nejčastějších chyb v žádostech. Máte tedy větší šanci na úspěch. 

Postup při podání žádosti

Postup při podání žádosti se skládá z šesti klíčových kroků.

  1. Nejprve vyhlásí výzvu řídící orgán. Výzvy jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých řídících orgánů.
  2. Následně vyhlašujeme výzvu my, tedy nositel ITI OA, kterým je Statutární město Olomouc. Výzvy jsou zveřejněny na našich webových stránkách, úřední desce Magistrátu města Olomouce.
  3. Na základě vyhlášení výzvy nositele ITI OA žadatelé předkládají projektové záměry. Žadatelé mohou vyplnit předběžný projektový záměr (odkaz ZDE). Předkladatel se řídí výzvou nositele ITI – informace, které jsou specifikovány ve výzvě nositele, vycházejí z výzvy řídícího orgánu. Konzultace projektových záměrů s tematickým koordinátorem je jednou z podmínek výzev.
  4. V dalším kroku předkladatel prezentuje projektový záměr na pracovní skupině Řídícího výboru ITI.
  5. Následně proběhne jednání Řídícího výboru ITI, který vydá vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií. Zde Váš projekt bude prezentovat příslušný tematický koordinátor.
  6. V případě udělení souladu s integrovanou strategií předloží žadatel plnou žádost o podporu v systému MS2014+ (mseu.mssf.cz). Vyjádření o souladu je povinnou přílohou k žádosti o podporu. Plná žádost musí být totožná s projektovým záměrem, kterému vydal vyjádření Řídící výbor ITI.

POSTUP PŘI ŽÁDOSTI 

„Ač se může jevit podání žádosti o podporu složité, není tomu. V průběhu procesu Vám rádi pomůžeme a poradíme,“ říká tematický koordinátor za OP PIK, Ondřej Lakomý.   

Domluvte si s námi schůzku

V případě zájmu o získání finanční podpory můžete vyplnit předběžný záměr  nebo si domluvit konzultaci se zástupcem ITI OA na e-mailové adrese [email protected] či tel. čísle 588 488 773.

Zajímá Vás ještě jiného, co zde nebylo napsáno? Obraťte se na nás!

 

 

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace