Upozornění pro žadatele do výzev OP PIK

22.01.2019

V rámci žádostí, které jsou předkládány do programu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je povinnost dodržet tzv. Transparentní balíček. Tento balíček je součástí výzev vyhlašovaných od června 2018. 

A co tato povinnost znamená? Ve zkratce je nutné, aby žadatel splnil:

  1. povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
  2. povinnost zápisu skutečných majitelů v registru skutečných majitelů (https://issm.justice.cz/),
  3. neexistenci kmenových listů k podílu společníka v s.r.o.

Povinnosti v bodech 1–2 je nutné splnit do podání žádosti v MS2014+. V případě zveřejnění účetní závěrky je povinnost splněna podáním do Obchodního rejstříku. Toto podání bude doloženo potvrzením elektronické podatelny Obchodního rejstříku, kopií samotného podání a dokumenty určenými k zveřejnění. Co se týče zápisu v registru skutečných majitelů, je povinnost splněna podáním návrhu na zápis do evidence. Podání bude doloženo ze strany žadatele potvrzením elektronické podatelny rejstříkového soudu a kopií samotného podání včetně příloh. Pokud je návrh podán v listinné podobě, bude doložena kopie návrhu včetně příloh, ze které bude patrné, že tento návrh byl rejstříkovému soudu podán před podáním žádosti.

Nesplnění těchto povinností vede k zamítnutí žádosti.

Nejčastější dotazy k této problematice naleznete ZDE.

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace