První letošní jednání Řídícího výboru ITI OA

18.01.2019

Dne 16. ledna 2019 se konalo 25. zasedání Řídícího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. 

Prvními body zasedání byly aktualizace Statutu a Jednacího řádu ŘV ITI OA, Statutu pracovních skupin ŘV ITI OA a složení pracovních skupin ŘV ITI OA. Následně byly tematickými koordinátory vyhodnoceny projektové záměry předložených do Výzev nositele ITI OA:

  • č. 28 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury II,
  • č. 33 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol III,
  • č. 42 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání III,
  • č. 44 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy IV.

V rámci programu byla také vyhlášena nová výzva, a to č. 45 Spolupráce - klastry, která bude vyhlášena 29. 1. 2019.  Dalším bodem zasedání bylo představení Zprávy o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2018 a změna č. 6 Strategie ITI OA.

Na závěr zasedání byly řešeny změny v integrovaných projektech, konkrétně se jednalo o Výzvu č. 24, projekt Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, v rámci které předkladatel projektového záměru žádal o přesun finančních prostředků mezi etapami v celkové výši 1 190 645 Kč CZV. Další změnou v integrovaných projektech byla Výzva č. 25 nositele ITI OA, projekt Vybudování zázemí miniškolky Osečánek. Předkladatel projektového záměru žádal o prodloužení první etapy projektu a s tím související posunutí ukončení etapy druhé. ŘV ITI vydal k požadovaným změnám kladné vyjádření.

Příští jednání ŘV ITI OA je plánováno na 20. 2. 2019 ve 13 hodin.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace