24. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace

10.12.2018

Dne 5. prosince 2018 se konalo 24. zasedání Řídícího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace.

Prvními body programu byly informace o zvolení nových zástupců, členů a předsedy ŘV ITI OA, volba nového místopředsedy ŘV ITI OA, zástupce pro Regionální stálou konferenci, Národní stálou konferenci a aktualizace složení pracovních skupin ŘV ITI OA.

Následně byly vyhodnoceny projektové záměry předložené do Výzev č. 31 (OPZ), č. 41 (Odpady) a č. 33 (ZŠ) nositele ITI OA.

Dalším bodem zasedání bylo vyhlášení Výzvy č. 46 Školicí střediska II a Výzvy č. 47 Nemovitosti III nositele ITI OA.

Dále byl Řídícímu výboru představen Harmonogram výzev ITI OA na rok 2019, v rámci kterého je plánováno celkem 12 výzev za 985 mil. Kč dotačních prostředků, z toho 6 výzev na opatření financována z OP PIK, 3 výzvy z IROP a 2 výzvy z OP ŽP a 1 z OP VVV.

Řídícímu výboru byla také předložena aktualizace Operačního manuálu nositele ITI OA a plán realizace monitorovacích evaluačních zpráv na rok 2019.

Následně byly členům zasedání prezentovány změny v integrovaných projektech, které se týkaly Výzvy č. 1 - projekt Obnova kulturní památky olomoucké radnice - žádost o prodloužení realizace, Výzvy č. 12 - projekt Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ Za mlýnem 1 - přesun finančních prostředků mezi lety 2018 a 2019, projekt Modernizace ZŠ a MŠ Otaslavice - prodloužení realizace, a Výzvy č. 24 - projekt Modernizace ZŠ Šromotovo v Hranicích - prodloužení realizace.

Závěrem byli zástupci informováni o termínech jednání Řídícího výboru na rok 2019, které jsou plánovány na:

  • 16. 1. 2019
  • 20. 2. 2019
  • 27. 3. 2019

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace