Zástupci ITI OA na výroční konferenci IROP

20.11.2018

Zástupci ITI OA se zúčastnili výroční konference „Přínosy inteligentních dopravních systémů financovaných z ESIF“, kterou organizoval Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

IROP je programem, který směřuje k rozvoji území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení kvality života a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Hlavními oblastmi podpory jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí. Více informací o programu se dočtete na webových stránkách IROPu

Cílem konference bylo přiblížit odborné veřejnosti a zástupcům samosprávy vybrané aktuální trendy v oblasti inteligentních dopravních systémů nejen ve městech a předat zkušenosti z realizace konkrétních projektů dopravní telematiky a udržitelné dopravy podpořených v České republice z Evropských strukturálních a investičních fondů – Integrovaného regionálního operačního programu.

Během konference se diskutovalo o tématech jako je udržitelná doprava, aktuální trendy rozvoje dopravních systémů a dopravní telematiky, big data a jejich využití v rámci udržitelné mobility, smart city, inteligentní zastávky apod.

Prezentace a fotografie z výroční konference naleznete ZDE.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace