23. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace

24.10.2018

Dne 22. října 2018 se konalo 23. zasedání Řídícího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace.

Po zahájení zasedání bylo členům výboru představeno vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev, a to do Výzvy č. 20 Telematika, č. 28 Cyklostezky a č. 29 Aplikace.

Dalším bodem zasedání bylo vyhlášení Výzvy č. 44 Terminály nositele ITI OA. Jedná se o čtvrtou výzvu v daném opatření (projekty s kladným vyjádřením – Terminál Mohelnice, Terminál Floriánské, Terminál Janáčkova).

Poté byla projednána změna Výzvy č. 31 Začlenění osob na trh práce. Změna se týká prodloužení doby příjmu projektových záměrů do 12. 4. 2019 do 24 hodin. K prodloužení výzvy nositele č. 31 dochází na základě prodloužení výzvy Řídicího orgánu OPZ č. 45.

Dále byla Řídícímu výboru představena změna Strategie ITI OA č. 7, která se týká převodu alokací mezi jednotlivými opatřeními Strategie ITI Olomoucké aglomerace spadající pod jeden specifický cíl (SC) operačního programu IROP: SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Jedná se o přesun alokace z opatření 1.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání (24 994 324 Kč) a 1.1.4 Zájmového a neformálního vzdělávání (1 188 016 Kč) do opatření 1.1.2 Základní školy.

Následně byly členům zasedání prezentovány změny v integrovaných projektech.

Zasedání bylo ukončeno krátkou informací o návštěvě zástupců Opolské aglomerace v Olomouci, která proběhla od 1. do 3. října 2018. Více informací o této návštěvě se dočtete v článku ZDE.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace