22. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace

19.09.2018

Dne 17. 9. 2018 se v 14:00 konalo 22. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „ŘV“).

Prvním bodem programu bylo vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev č. 28 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury II, č. 29 Aplikace, č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce a č. 36 Nemovitosti II.

Dále ŘV projednal prodloužení výzvy č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce do 26. 10. 2018. Pracovní skupina byla stanovena na 31. 10. 2018.

Dalším bodem programu byla aktualizace Harmonogramu výzev Strategie ITI OA na rok 2018.

Poté bylo projednáno vyhlášení dalších výzev nositele ITI OA. Jedná se o výzvy č. 33 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol III a č. 43 Rozvoj kulturního dědictví II. Výzva č. 33 bude vyhlášena od 20. 9. 2018 a výzva č. 43 bude vyhlášena od 24. 9. 2018. Posledním bodem jednání byly změny v integrovaných projektech. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace