Zpráva o plnění integrované strategie ukazuje, jak na tom Olomoucká aglomerace je

31.08.2018

Integrované teritoriální investice (ITI) jsou novým nástrojem EU, jak podpořit územní rozvoj v aglomeracích. Olomoucká aglomerace (ITI OA) čítá 240 obcí s přibližně 452 tisíci obyvateli. Připravené prostředky neboli alokace ITI Olomoucké aglomerace činí 4,6 miliardy Kč dotačních prostředků EU.

V srpnu se Rada města Olomouce zabývala zprávou o plnění integrované strategie ITI OA. „Radní se této pravidelné zprávě věnují proto, že město Olomouc je nositelem Strategie ITI Olomoucké aglomerace. Ve zprávě jsou shrnuty vyhlášené výzvy a projednané projektové záměry i aktuální změny,“ vysvětluje náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Ze zprávy vyplývá, že do poloviny roku 2018 bylo vyhlášeno celkem 39 výzev k předkládání projektových záměrů v rámci ITI ze všech 6 operačních programů financujících ITI OA. Od začátku realizace bylo celkem projednáno 143 projektových záměrů, z toho bylo vydáno 139 vyjádření o souladu se strategií ITI za 2,358 miliardy Kč. Realizace ITI běží od listopadu 2016. Za necelé dva roky tak bylo zazávazkováno v projektech již přes 50 procent alokované částky ITI.

V současné době je v realizaci již 60 integrovaných projektů a další rychle přibývají. Realizují se projekty na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, udržitelné dopravy a rozvoj kulturního dědictví. Velký zájem je zejména o projekty modernizace základních škol v obcích aglomerace. Další projekty z oblasti výzkumu a vývoje a životního prostředí se již připravují. Prostředky ITI jsou dostupné i podnikatelům z aglomerace. Jedná se o částku až 1,26 miliardy korun a podnikatelé mohou tyto prostředky získat na pořízení nových strojů, rekonstrukce objektů apod.

Projekty ITI jsou realizovány na celém území aglomerace. Všechny projekty uvést nelze, nicméně alespoň několik na ukázku. Úspěšně se daří realizovat například projekt revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici, projekt bezbariérových úprav chodníků a přechodů v Uničově, rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Prostějově, modernizace odborných učeben ZŠ Boženy Němcové v Přerově a další. Za zmínku jistě stojí i propojení projektů na rozvoj kulturního dědictví. Takových projektů je v realizaci již šest. „Jedná se o projekty Revitalizace kostela svatého Mořice v Olomouci, Revitalizace kaple svaté Anny, Obnova olomoucké radnice, Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku u Olomouce a obnova Národního domu v Prostějově,“ říká náměstek Šnevajs. „Současně s fyzickou realizací projektů vzniká populárně naučný dokument o těchto podpořených památkách. Památky budou společně propagovány a mají větší šanci přilákat návštěvníky do aglomerace.“

Realizace Strategie ITI Olomoucké aglomerace bude probíhat do konce roku 2023. V současné době probíhá příprava na nové období EU 2020+, kde se s realizací ITI, jako účinného nástroje územního rozvoje nadále počítá.

Cílem ITI je podpora funkčních městských regionů (metropolitních oblastí, aglomerací) a jejich strategií rozvoje. Děje se tak integrovaným způsobem a na principu participace zástupců klíčových aktérů aglomerace (města, univerzita, hospodářská komora apod.) a 6 pracovních skupin, složených z expertů na danou problematiku (památky, vzdělávání, zaměstnanost a trh práce, věda a výzkum, mobilita a životní prostředí).

Podrobnější informace o realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace jsou uvedeny na webových stránkách: www.olomoucka-aglomerace.eu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace