Společně pro rozvoj aglomerací, aneb studijní cesta do Opole

27.07.2018

Studijní cesta se uskutečnila v rámci projektu INTERREG V-A, Operační program Česko – Polské přeshraniční spolupráce, ve kterém jsou zapojeni sdružení Opolská aglomerace, Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy a město Olomouc.

Cílem projektu je výměna zkušeností se zaváděním nástrojů ITI (více o ITI zde), realizace inovativních trendů v rozvoji měst, ukázka projektů realizovaných jednotlivými aglomeracemi, zvýšení spolupráce mezi subjekty působícími v obou aglomeracích.

Cesta se konala od 27. 6. 2018 do 29. 6. 2018. Jejím cílem byla Opolská aglomerace s jejím centrem městem Opole. Opolská aglomerace má rozlohu 2 369 km2 a žije v ní přes 337 tis. Obyvatel. Jejím centrem je město Opole (s právy powiatu*), 7 gmin charakteru město – venkov a 13 gmin venkovských. Město Opole představuje hospodářské, kulturní, vědecké
a správní centrum vojvodství a patří mezi nejstarší města v Polsku. Díky řece Odře, na které leží a jejím početným ramenům, se městu přezdívá „Opolské benátky“.

Cesty se zúčastnili zástupci implementační struktury ITI Olomoucké aglomerace pod vedením pana RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora města Olomouce. Stěžejním bodem cesty byla prohlídka města Opole s představením vybraných projektů, které byly realizovány prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic. Pod vedením zástupce ITI Opolské aglomerace Mateusze Huka a tlumočníka Jaroslawa Radiměřského se skupina vydala prozkoumat centrum Opole, park přiléhající k areálu rektorátu univerzity, náměstí Václava Havla, Baziliku Svatého Kříže, Kostel Svaté trojice s mauzoleem Piastovců, radnici, Pisastovskou věž a na závěr amfiteátr a plně interaktivní muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (multimediální muzeum ukazující historii polské hudební scény od I. 20. XX. Století do moderní doby). Den byl zakončen společnou večeří se zástupci Opolské aglomerace, včetně Piotra Dancewicze – ředitele úřadu Opolské aglomerace. V rámci večeře proběhla diskuze nad možnostmi další spolupráce prostřednictvím projektů URBACT, EPSON a dalších.

Druhý den se všichni účastníci vydali do zázemí města Opole, konkrétně do oblasti Turawských jezer. Podobně jako v Olomoucké aglomeraci (CHKO Litovelské Pomoraví, Konicko apod.), zaujímají méně zastavěné a obydlené plochy poměrně významnou část Opolské aglomerace. Oblast Turawských jezer představuje významné turistické zázemí pro město Opole a pro další střediska z Opolského i sousedního vojvodství. Největší z jezer (Turawské, nebo taky Velké jezero), představuje vodní retenční nádrž vybudovanou ve 30 letech 20. Století s plochou okolo 20 km2. Dalšími vodními plochami jsou pak např.: Střední a Malé jezero, nebo jezero Stříbrné. Vodní nádrže jsou obklopeny rozsáhlými lesními komplexy. Les chránící písčité pláže před větrem, romantické zálivy, které jezerům vtiskují přírodní charakter a velké vodní plochy - to vše vytváří vhodné podmínky pro rekreaci, provozování vodních sportů a rybaření.

V rámci polského Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 byla vybudována, modernizována a zkvalitněna infrastruktura pro turismus a cestovní ruch v okolí středního jezera (smíšená stezka pro pěší a cyklisty, zázemí pro volnočasové aktivity atd.), což mohli účastníci studijní cesty posoudit během hodinové vycházky okolo této vodní plochy.

Během pobytu v Opolské aglomeraci nemohli účastnicí vynechat návštěvu Opolské zoo. Ta je krásným příkladem spolupracujících institucí v Opolské a Olomoucké aglomeraci, např.: prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko. V Zoo Olomouc díky tomuto programu vzniklo výzkumné centrum pro chov lemurů kata a naopak v Zoo Opole vyrostl v roce 2012 nový pavilon žiraf, včetně vyhlídkové terasy.

Poslední den studijní cesty se účastníci vydali do Moszny, kde proběhla prohlídka jednoho z nejkrásnějších zámků na území Slezska. Nejstarší budovy zámku pochází až z 18. století a je postaven v barokním slohu, kromě východního křídla, které vyhořelo a bylo přestavěno ve slohu novorenesančním. Uvnitř zámku se nachází 365 místností a je zdoben 99 věžemi. Návštěva Moszny byla posledním bodem programu, po kterém se mikrobus s účastníky z Olomoucké aglomerace vydal zpět do Olomouce.

Hlavním cílem studijní cesty bylo předání zkušeností s nástroji ITI a prohloubení vzájemné spolupráce a navázání nové. Tyto cíle se během cesty podařilo naplnit a v rámci dalšího prohlubování skvěle rozjeté spolupráce navštíví zástupci Opolské aglomerace v listopadu 2018 Olomouc.


 *Termín označující jednotku místní územní správy druhého stupně, obdobu českého okresu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace