19. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace

19.06.2018

Dne 18. 6. 2018 se v 13:00 konalo 19. zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace.

V rámci zasedání došlo k vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev:

  • č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce,
  • č. 34 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení II,
  • č. 36 Nemovitosti II,
  • č. 37 Inovace - Inovační projekt II,  
  • č. 39 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy III.

Dalším bodem programu byla změna výzvy č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce. V rámci této změny došlo k navýšení alokace výzvy na 104 347 419 Kč (Evropský sociální fond) a 18 414 250 Kč (státní rozpočet). S navýšením alokace výzvy došlo k alikvotnímu navýšení cílové hodnoty indikátorů, indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků má hodnotu 1 228 účastníků a indikátor 6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti má hodnotu 737 účastníků. Tato změna je účinná od 19. 6. 2018 a najdete ji zde.

Poté bylo projednáno vyhlášení dalších nositele ITI Olomoucké aglomerace. Jedná se o výzvu č. 40 Předcházení vzniku komunálních odpadů  a výzvu č. 41 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů II. 40. výzva má vazbu na výzvu ŘO Operačního programu Životní prostředí č. 84 (Prevence vzniku odpadů) a výzva 41 má vazbu na výzvu ŘO Operačního programu Životní prostředí č. 85 (Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů).

Dále Řídicí výbor projednal průběžný stav plnění finančních a věcných milníků, finančních plánů a monitorovacích indikátorů integrované strategie. Posledním bodem jednání byla změna č. 4 Strategie ITI Olomoucké aglomerace a změny v integrovaných projektech. Další jednání ŘV ITI OA budou per rollam a proběhnou v červenci a srpnu. Řádně jednání je naplánováno na září. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace