UPOZORŇUJEME na znovu vyhlášení výzev Nemovitosti, Inovace – Inovační projekt a Potenciál

12.04.2018

S ohledem na současnou situaci v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (https://bit.ly/2qj4VjD) se nositel ITI OA rozhodl využít stále vyhlášených výzev v OP PIK pro ITI Olomouckou aglomeraci a nad rámec schváleného harmonogramu přidat další kolo výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace.

V polovině května tak budou již podruhé vyhlášeny výzvy nositele ITI OA z OP PIK č. 36 Nemovitosti, č. 37 Inovace – Inovační projekt a 38 Potenciál. Alokace výzvy Nemovitosti je 196 mil. Kč, Inovace – Inovační projekt je 187 milionů Kč a Potenciál 93 milionů Kč. Podmínky výzev budou stejné jako v prvním kole.

Cílem výzvy Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům Olomoucké aglomerace modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Cílem výzvy Inovace – Inovační projekt je posílení inovační výkonnosti firem Olomoucké aglomerace a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Cílem výzvy Potenciál je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity. Výzva si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Další vyhlášené výzvy nositele ITI OA z OP PIK, ve kterých můžete žádat o finanční prostředky jsou:

  1. č. 26 Školicí střediska (alokace 60 miliónů) výzva bude otevřena do konce července 2018,  
  2. č. 27 Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (alokace 30 milionů), výzva bude otevřena do konce září 2018,
  3. č. 29 Aplikace (alokace 80 milionů), výzva bude otevřena do konce srpna 2018.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace