Vyhlášení výzvy č. 28 nositele ITI OA Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury

22.02.2018

Dne 21. 2. 2018 od 14:00 mohou žadatelé z řad krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a jimi zřizovaných nebo zakládaných organizací, předkládat projektové záměry do výzvy nositele ITI OA č. 28 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury. Žadatelé mohou získat dotaci na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. 

Projektové záměry budou přijímány do 30. 9. 2018 a je možné předložit projektový záměr ve výši způsobilých výdajů od 3 do 30 miliónů korun. Další podrobnosti o výzvě najdete zde.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace