Olomoucká aglomerace už schválila a podpoří devadesát různých projektů

26.01.2018

Více než devadesát projektových záměrů za více než dvě miliardy korun projednal za první rok Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace.

Na konci roku 2016 byla schválena strategie Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (dále jen ITI OA) a loňský rok byl tedy prvním rokem realizace této strategie. V Olomouci samotné tyto projekty ovlivní stav památek, kvalitu vzdělávání, či třeba fungování dopravy ve městě.

Řídicí výbor ITI OA během tohoto prvního roku stihl projednat 93 projektových záměrů. Z nich bylo 87 v souladu s ITI OA, 3 v nesouladu z důvodu převisu nad vyčleněnou finanční alokaci a 3 v nesouladu z důvodu záporného hodnocení řídícího výboru. Ve stejném období se už 24 integrovaných projektů začalo realizovat.

Olomoucká aglomerace má nárok vyčerpat v období do roku 2023 až 4,43 miliardy korun. Z toho bylo za první rok rozhodnuto o podpoře desítek projektů za celkem 2,08 miliardy korun. Řídicí výbor ITI OA se zavázal, že do konce roku 2018 bude vyčerpáno celkem 27 procent alokované celkové částky, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Znamená to, že projektové záměry v této finanční výši musí být do podzimu 2018 i realizovány a do konce roku pak proplaceny.

„Důležité je, že se nám už v prvním roce podařilo rozhodnout o téměř stovce projektových záměrů a nastartovat i jejich realizaci a čerpání prostředků,“ komentoval první rok fungování ITI Olomoucké aglomerace náměstek primátora a místopředseda řídicího výboru Ladislav Šnevajs. „Zvládáme plnit harmonogram a také důležité indikátory, které jsme si naplánovali,“ dodal Šnevajs s tím, že takovými indikátory jsou reálné dopady jednotlivých projektů. Jde například o zvýšení kapacity škol a školek, vytvoření nových přestupních terminálů městské hromadné dopravy či zvýšení zájmu turistů o opravené památky. Pokud jde o Olomouc, Řídicí výbor ITI OA schválil například rekonstrukci baziliky na Svatém Kopečku, kostela svatého Mořice, kaple svaté Anny nebo budovy radnice, schválen byl i projekt dopravní ústředny, která bude jednotně řídit dopravu ve městě, obnova a rozvoj tramvajové dopravy a několik dalších projektů.

Město Olomouc je nositelem strategie ITI OA, která čítá celkem 240 obcí s 452 tis. obyvatel. Strategie ITI OA reaguje na slabé stránky aglomerace a zaměřuje se na opatření vedoucí k podpoře fungujícího a vyváženého trhu práce, k rozvoji znalostní ekonomiky a komplementárně ke zkvalitnění nezbytné infrastruktury.

ITI OA je financována z 6 operačních programů (IROP, OP VVV, OP PIK, OPD, OPZ a OP ŽP) a 3 fondů EU (EFRR, ESF, FS). Celková alokovaná částka za všechny operační programy činí 4 427,886 mil. Kč. Implementace strategie ITI OA je plánována do konce roku 2023.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace