15. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace

16.01.2018

15. 1. 2018 se v 13:00 konalo 15 zasedání Řídicího výboru pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. Jednalo se o první zasedání v roce 2018. 

V rámci zasedání došlo k vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev:

  • č. 1   Rozvoj kulturního dědictví
  • č. 24 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol II.
  • č. 25 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání II.

Byl projednán Harmonogram výzev Strategie ITI Olomoucké aglomerace na rok 2018 (zde). ŘV ITI dále projednal další tři výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace, dvě v rámci OP PIK, výzvu č. 26 Školicí střediska a výzvu č. 27 Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, které budou vyhlášeny 25. 1. 2018 a jednu výzvu v rámci IROP, výzvu č. 28 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury II, která bude vyhlášena 9. 2. 2018.

Další jednání Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace se bude konat 26. 2. 2018

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace