Avízo výzvy INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

16.01.2018

V návaznosti na vyhlášenou výzvu Řídicím orgánem OP PIK (zde) byla na včerejším jednání Řídicího výboru ITI projednána výzva nositele ITI zaměřená na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Výzva bude finálně schválena na Radě města Olomouce 23. 1. 2018. 

Předpokládané náležitosti výzvy

 • vyhlášení výzvy: 25. 1. 2018
 • zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 2. 2018
 • ukončení výzvy: 30. 9. 2018
 • alokace výzvy: 30 mil. Kč
 • míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: max. 50 %
 • min. a max. výše dotace: 40 tis. až 1 mil. Kč
 • projekty jsou v režimu de minimis
 • realizace projektu na území Olomoucké aglomerace
 • oprávnění žadatelé: subjekty přípustné právní formy dle podmínek výzvy ŘO
  Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ITI Olomouc, I. výzva 01_17_124
 • podporované aktivity:

         Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:

 • zveřejnění přihlášky vynálezů,
 • udělení patentů,
 • udělení ochranných známek,
 • udělení užitných vzorů,
 • udělení průmyslových vzorů.
 • povinné přílohy projektového záměru:
 1. Plná moc opravňující k jednání jménem žadatele
 2. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 3. Čestné prohlášení k oprávněnosti žadatele dle výzvy ŘO  ŠKOLICÍ STŘEDISKA - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_119.
 • Integrovanost

S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí Minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA. Silné vazby opatření 2.3.1 jsou s těmito opatřeními:

 • 1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů
 • 1.3.1 Poradenství pro malé a střední podniky
 • 2.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
 • 2.2.1 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu

a/nebo s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA v rámci opatření 2.3.1.

Popište vazbu mezi oběma projekty.

 • předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat před jeho finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA
 • postup, jak podat žádost přes ITI je popsán zde
 • Vaše záměry doporučujeme předem konzultovat
 • veškeré dotazy směřujte na tematického koordinátora Ondřeje Lakomého, mob. 721 740 460, email: ondrej.lakomy@olomouc.eu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace