Vyhlášení výzvy řídicího orgánu OP PIK APLIKACE

02.01.2018

Dne 29. 12. 2017 byla řídicím orgánem vyhlášena další výzva z OP PIK, a to APLIKACE, I. výzva.

V rámci této výzvy mohou podnikatelské subjekty z Olomoucké aglomerace získat finanční podporu na realizaci projektů, jejichž cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Celková alokace výzvy je 80 000 000 Kč a maximální výše dotace je 70 %.

Výzva ŘO včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde. Proklikem se na ni zájemci dostanou také prostřednictvím webových stránek ITI Olomoucké aglomerace v záložce Výzvy/Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI.

O vyhlášení výzvy nositele ITI vás budeme včas informovat. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace