Vyhlášení výzvy řídícího orgánu OP PIK INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ITI Olomouc

04.12.2017

Minulý týden, dne 1. 12. 2017, byla řídicím orgánem vyhlášena další výzva pocházející z rodiny OP PIK, a to INOVACE –  Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – ITI Olomouc.

V rámci této výzvy mohou malé a střední podniky, výzkumné organizace, vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání z Olomoucké aglomerace získat finanční podporu na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:

  •  zveřejnění přihlášky vynálezů,  udělení patentů,
  •  udělení ochranných známek,
  •  udělení užitných vzorů,
  •  udělení průmyslových vzorů.

Celková alokace výzvy je 30 000 000 Kč a dotace je poskytována ve výši 50 % prokázaných způsobilých výdajů.

Další podmínky výzvy, včetně informací jak podat projektový záměr a žádost o podporu se dozvíte přímo z výzvy. Výzva ŘO je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde. Proklikem se na ni zájemci dostanou také prostřednictvím webových stránek ITI Olomoucké aglomerace v záložce Výzvy/Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI.

O vyhlášení výzvy nositele ITI vás budeme včas informovat. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: iti@olomouc.eu

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace