V nových výzvách ITI je 377 milionů pro vědu a dopravu

27.09.2017

Rada města včera schválila vyhlášení nových výzev Integrované teritoriální investice (ITI) Olomoucké aglomerace. Nově bude přijímat žádost o podporu projektů týkajících se rozvoje vědecko-technických parků, inovačních center a komercializace výsledků výzkumu, stejně jako výstavby a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy a rozvoje systémů pro řízení a optimalizaci dopravy.

Jedná se po výzvy s pořadovými čísly 16, 19 a 20, které byly předjednány a schváleny v řídícím výboru ITI.

„Texty výzev připravují tematičtí koordinátoři ve spolupráci s manažerem, který také na základě zmapování absorpční kapacity a dalších analýz stanovuje alokaci a podmínky výzev,“ poznamenal primátor Antonín Staněk.

Výzvy budou uveřejněny na úřední desce města a na webových stránkách ITI. Cílem výzvy číslo 16, v níž je k dispozici 262 milionů korun, je zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Příjem žádostí začne 13. října.

„Finance lze poskytnout na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Výzvy číslo 19 a 20 zaměřené na dopravu začnou přijímat žádosti rovněž 13. října. Na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů veřejné dopravy je určeno deset milionů korun a na rozvoj systémů pro řízení a optimalizaci dopravy je vyhrazeno 105 milionů.

„Chceme podpořit rozvoj infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy a rozvoj systémů, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu,“ objasnil náměstek Šnevajs.

Výzva je určena městům Olomouc, Prostějov a Přerov, které jsou vlastníky či správci dopravní infrastruktury.

Pro Olomouckou aglomeraci bylo v ITI alokováno přibližně 4,4 miliardy korun. Ty musí být vyčerpány do roku 2023. Integrované teritoriální investice slouží k provázanému rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu, nikoliv jen jednoho města či obce.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Odbor dotačních projektů | Palackého 14, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 672 | E-mail: [email protected]

Prohlášení o přístupnosti a cookies | Ochrana osobních údajů
Foto: freeimages.com

Statutární města zapojená do aglomerace